De Civitate – uus ühiskonnateemaline portaal

February 25, 2011

PRESSITEADE: Avati ühiskonnateemaline portaal De Civitate (Ühiskonnast)

Tallinn, 25.02.2011

Eile, Eesti Vabariigi 93. sünnipäeval, avati ühiskonnateemaline portaal, mis kannab nime De Civitate (Ühiskonnast).

Portaal koondab erineva erialase taustaga kolumniste, kelle ühiseks taotluseks on ausatele tõetaotlustele tuginedes taastada ühise hüve kategooria kõigi ühiskonnaalaste arutelude tuumana.

Portaali käivitajad selgitavad, et eesmärgiks on otsida kristlikule ilmavaatele tuginedes vastuseid küsimusele sellest, kuidas korraldada ühiskondlikku elu viisil, mis lähtuks mitte üksnes soovist rahuldada inimloomuse madalamaid tunge, vaid ka selle õilsamat osa, mis paneb teda janunema tõe ja tähenduse järele.

Portaalis on põhirõhk ühiskondlike küsimuste analüüsimisel arvamuslugude formaadis, ent samuti vahendatakse uudiseid ja teateid ning lähikuudel avatakse ka materjalide andmebaas.

Lähemalt saab portaalist lugeda siit.

Portaali toimetusega saab kontakteeruda aadressil decivitate@hot.ee.


Suri elupooldava liikumise suurkuju dr Bernard Nathanson

February 22, 2011

Täna hommikul suri 84-aastasena dr Bernard Nathanson — mees, kes oli 1970ndatel üks abordi seadustamise võtmefiguure USA-s, kuid kes pöördus sündimata inimeste tapmise vastu olles vastutav enam kui 75 000 abordi eest. Anima eius per Dei misericordiam requiescat in pace!

Dr Nathansoni tuntakse ehk kõige paremini tema pöördumise järel vändatud ultraheliaparaadi abil aborti jälgivate ja seeläbi abordi kohutavat olemust teadvustavate dokumentaalfilmide “Hääletu karje” (The Silent Scream) ja “Mõistusevarjutus” (The Eclipse of Reason) kaudu. Kuigi juudi perekonnas sündinud ja kasvanud Nathanson pöördus hiljem ka Katoliku Kirikusse, rõhutas ta alati, et tema pöördumisel abordi vastu ei olnud religiooniga mingit pistmist. See sai hoopis alguse ühes ultrahelitehnoloogia kasutuselevõtuga günekoloogias, kuna just sel teel muutus abordi reaalsus ehk süütu inimlapse jõhker tapmine eriti ilmseks:

“Kuigi meil oli (sõna otseses mõttes) kuhjaga empiirilist materjali, mis tõendas, et abordi käigus oli tapetud elav inimene, ei toimunud paradigmas tõelist muutust ometi enne ultrahelitehnoloogia saabumist. Ultraheli abil ei saanud me mitte üksnes teada, et loote näol on tegu funktsioneeriva organismiga, vaid võisime neid funktsioone ka mõõta, hinnata loote kaalu, oletada ta vanust, vaadelda teda neelatamas, pissimas, ärkvel olevana ning magavana ja näha teda liigutamas sihikindlalt nagu vastsündinu.”

Read the rest of this entry »


Teateid rubriigist “Erinevus rikastab”

February 19, 2011

Delfi vahendab, et Prantsusmaal mõisteti “rassiviha õhutamises” kohtulikult süüdi ajakirjanik Éric Zemmour, kes ütles telesaates, et narkodiilerid on peamiselt mustanahalised või araablased. Meest karistati rahatrahviga:

“Kohtusaaga tekitas ka Prantsuse ühiskonnas terava vaidluse sõnavabaduse ja rassismi teemadel. Zemmour, kes kirjutab peamiselt ajalehes Le Figaro, on öelnud, et näeb end vastukaaluna “poliitkorrektsetele liberaalidele”, vahendab Guardian.

Käesolev juhtum sai alguse eelmisel aastal, kui ühes telesaates vaieldi selle üle, kas Prantsuse politsei keskendub kontrolle läbi viies liiga palju rahvusvähemustele. “Kuid miks neid peatatakse 17 korda? Miks? Sest suurem osa diileritest ongi mustad või araablased. Ja see on fakt,” sõnas Zemmour vaidluse käigus.

Prantsusmaal kehtiva korra kohaselt ei tee riik kodanikel rahvuse ja religiooni alusel vahet ning vastava statistika tegemine on keelatud. Seega pole ka ametlikke arve selle kohta, kui palju on kurjategijate seas mitteprantslasi.

Samuti trahviti Zemmouri selle eest, et ta ütles ühes teises telesaates, et tööandjatel on täielik õigus mustanahalisi või araablasi mitte tööle võtta.”

Tegu on poliitilise korrektsuse musternäitega, mille käekiri näib olevat põhimõtteliselt identne juhtumiga Kanadast, kus üks professor mõisteti süüdi selle eest, et ta rääkis avalikult ja detailselt sellest, kui tervistkahjustav on homoseksuaalne eluviis.

Read the rest of this entry »


Teateid rubriigist “Euroopa dekristianiseerimine”

February 17, 2011

Roheliste erakond soovib lihavõtete kustutamist riigipühade nimistust
SI-67

Erakonna Eestimaa Rohelised volikogu otsustas toetada ettepanekuid, mille Maavalla koda saatis eelmisel sügisel erakondadele seoses lähenevate Riigikogu valimistega. Parlamendierakond toetas ettepanekuid täielikult. Näiteks kodanikuõiguste valdkonnas soovitakse:

1. Kaotada riigipalgaliste vaimulike ehk kaplanite ametikohad. Suunata vabanev raha kaitsestruktuuride ja kinnipidamisasutuste toimiva psühholoogiateenistuse loomiseks.

2. Tühistada 17.10.2002 sõlmitud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokoll; vaadata läbi ja vajadusel tühistada ühishuvide protokolli alusel sõlmitud koostöölepped või nende osad, mis edendavad riigikristlust.

3. Keelustada selgesõnaliselt riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste sündmustel (s.h presidendi ametissenimetamine, paraadid, maavalitsuste koosolekud, koolide aktused hukkunud kaitseväelaste ametlikud ärasaatmistseremooniad jms) mistahes religioossed talitused; samuti keelata riigi- ja omavalitsusametnikel ametiisikutena usulistel talitustel osalemine.

4. Kaotada riiklik tellimus religiooniõpetajate koolitamiseks. Suunata vabanev raha teiste õppeainete (ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus, geograafia) õppekavade täiendamiseks religioonialaste teadmistega ning nende õpetajate täiendkoolitamiseks. Muuta kristlike jm usundite religioosse sisuga laulude laulmine lastele vabatahtlikuks.

5. Lõpetada rahvusringhäälingu kanalitel mistahes usutalituste ja misjoni ülekanded. Suunata vabanev raha loodus- ja kultuurisaadete mitmekesistamisse.

6. Vabastada maamaksust eesti põlisusu ajaloolised looduslikud pühapaigad sarnaselt võõrsilt tulnud usundite pühakodade aluse ja seda teenindava maaga.

7. Muuta pühade ja tähtpäevade seadust, kustutades sellest liikuvad kristlikud pühad. Määrata jõulupühadeks 21.–25. jõulukuud (detsember) kui rahvakalendri püha; tagada igale inimesele võimalus puhata enda valitud viiel päeval aastas isiklike usuliste vm pühade tähistamiseks.

Ettepanekud ja põhjendused lähemalt http://www.maavald.ee/koda.html?rubriik=16&id=4046&op=lugu

Allikas: Maavalla koda
Kontakt: koda@maavald.ee


Head rahvusvahelist kondoomipäeva!

February 14, 2011

Sügisel sattusin tütrega Viru keskuse lähistel balletitunnist kodu poole jalutades sürreaalsesse olukorda.

Hiiglaslike elektrooniliste reklaamtahvlite sähvivas valguses jooksis vihmasel ja hämaral tänaval ringi suur punane kondoom, kes jagas täiskasvanuile pisemaid kondoome, lastele kommi ja hirmutas mõirates neid ca 12-aastaseid poisikesi, kes proovisid bussipeatuses aega parajaks tehes sellele peletisele jalaga tagumikku virutada. Küll ma tundsin kibedasti puudust tehnikast, mis võimaldanuks need liigutavad sündmused videona jäädvustada.

Kui te tänasel Rooma märterpühakute päeval selle hiiglasliku lõbusa kondoomi rahvusvahelise kondoomipäeva ürituste raames linna pealt üles leiate, võite ehk teiegi suu magusaks saada.

Vt: “Sõbrapäev on ka rahvusvaheline kondoomipäev” (Postimees)

Read the rest of this entry »


Soomlased kindlad, et seagripivaktsiin põhjustab narkolepsiat

February 1, 2011

Postimees ja Õhtuleht kirjutavad Helsingin Sanomatele tuginedes, et Soome tervise- ja heaoluameti (THL) raporti kohaselt on ravimifirma GlaxoSmithKline toodetud seagripivaktsiini Pandemrix kasutamise ja lastel ilmnenud narkolepsia vahel selge seos. Raporti andmetel kergitas vaktsineerimine 4-19-aastaste noorte narkolepsiasse haigestumise riski lausa üheksakordselt. Soomes diagnoositakse narkolepsia vaid paar korda aastas. Vaktsineerimiskampaania järel aga haigestus 2009. ja 2010. aastal 60 last ja noort. Koguni 52 neist olid seagripi vastu vaktsineeritud.

Milliseid järeldusi tuleks sellest teha? Esiteks tuleks muidugi nimetatud vaktsiini edasine kasutamine välistada. Nii on Soomes ka tehtud. Huvitav on aga see, et Eestis ei ole tehtud sama järeldust — otse vastupidi, vaktsiini jagatakse laiali koguni tasuta. Sotsiaalministeerium õigustab sellist käitumist puht-formaalselt, tuues põhjenduseks järgmised sõnad: “Kuna seda on alles ja sellel on müügiluba.”

Read the rest of this entry »