Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks!

September 24, 2014

Meeleavalduse poster A3


Kiri ETV peatoimetajale seoses minu laste suhtes eksitava kuvandi loomisega

September 6, 2014

Saatsin ETV peatoimetajale alltoodud sisuga kirja, milles palusin astuda samme, et mitte jätkata minu laste suhtes sellise alusetu kuvandi loomist, nagu oleks neil kalduvus vägivallale või nagu peaks keegi põhjendatult kartma nende poolset kallaletungi. Lootus selle suhtes, et palvet ka arvesse võetakse, on ahtake.

* * * * *

Lugupeetud Heidi Pruul!

Pöördun Teie kui ETV peatoimetaja poole palvega mitte jätkata minu laste suhtes sellise alusetu kuvandi loomist, nagu oleks neil kalduvus vägivallale või nagu peaks keegi põhjendatult kartma nende poolset kallaletungi.

Minu lapsed ei ole oma käitumisega mitte kunagi selliseks kartuseks põhjust andnud, mistõttu loob vastupidise kuvandi loomine ja levitamine Eesti kõige vaadatumas telesaates minu lastest ühiskonna silmis moonutatud kuvandi, mida nad ei ole kuidagi ära teeninud. Püüame abikaasaga kasvatada oma lapsi vastavalt meie kristlikele tõekspidamistele, mille kohaselt tuleb kõigisse inimestesse suhtuda lugupidavalt kui isikutesse, hoolimata nende maailmavaatelistest tõekspidamistest või sotsiaalsest taustast.

Seetõttu palun, et ETV ei näitaks kordussaadetes ega ka järelvaatamise võimaluste raames algselt kolmapäeval eetris olnud saate Pealtnägija lõiku, kus anonüümseks jäänud isik väljendab kartust, et minu poeg võiks tema lastele lasteaias viimaste erineva sotsiaalse tausta tõttu kallale tulla. Vastav palve on Illimar Toometi poolt edastatud ERR-i ajakirjanduseetika nõunikule, hr Tarmu Tammerkile, juba 5. septembri pärastlõunal, ent kahjuks ei ole see seni realiseerunud.

Loodan, et ERR suhtub minu palvesse mõistvalt ning näitab oma edasiste valikutega antud asjas, et eriti lastesse puutuvates asjades tuleb näidata üles taktitundelisust.

Täpsema selgituse juhtumi tagamaadest, mis moodustavad minu palve olulise osa, leiate järgmiselt aadressilt:

Varro Vooglaid pöördus saates ‘Pealtnägija’ esitatud väidetega seonduvalt ERR-i ajakirjanduseetika nõuniku poole
http://www.decivitate.ee/?news_id=2375

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

PS! Saadan kirjast asjakohaste isikute informeerimiseks koopia ERR-i juhatuse esimehele, hr Margus Allikmaale, ERR-i ajakirjanduseetika nõunikule, hr Tarmu Tammerkile, Pealtnägija vastutavala toimetajale, hr Mihkel Kärmasele ning ERR-i nõukogu liikmetele, hr Agu Uudelepale, hr Priit Sibulale, hr Igor Gräzinile ja hr Rain Tammele.

* * * * *

Seonduval teemal Markuse videokommentaar: