Topeltstandardid rahvusvahelistes suhetes

Screen Shot 2015-10-09 at 22.28.22

Kui mina veel rahvusvahelist õigust õppisin ja õpetasin, siis peeti teiste riikide valitsuse kukutamisele suunatud rühmituste ja liikumiste toetamist, treenimist ja varustamist õigusvastaseks sekkumiseks asjakohaste riikide siseasjadesse.

Ütleb ju ÜRO põhikiri artiklis 4 lõige 2 selgesõnaliselt: “Kõik ÜRO liikmed hoiduvad oma rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu tarvitamisest nii iga riigi territoriaalse puutumatuse, poliitilise sõltumatuse vastu kui ka mõnel muul viisil, mis ei ole kooskõlas ÜRO eesmärkidega.”

Sellest lähtudes mõistis isegi Rahvusvaheline Kohus 1986. aastal USA süüdi rahvusvahelise õiguse rikkumises seonduvalt relvastatud mässuliste toetamisega Nikaraaguas. (USA loomulikult ei täitnud Rahvusvahelise Kohtu otsust, jättes Nikaraaguale määratud kahjutasu maksmata.)

Kuid nagu rahvusvahelises suhetes ja PR-sõjas ikka, võib ühele ja samale teguviisile anda sootuks erineva õigusliku kvalifikatsiooni sõltuvalt sellest, kes on teo toimepanijaks.

Üks on igal juhul selge: kui Venemaa toetab mässulisi Ukrainas, siis on tegu räige rahvusvahelise õiguse rikkumise ja jultunud sekkumisega teise riigi siseasjadesse, millele ei saa 21. sajandil olla mingit õigustust!

Advertisements

2 Responses to Topeltstandardid rahvusvahelistes suhetes

  1. studiacartesianaestonica says:

    USA kasuistika on siiski arusaadav, sest Venemaa on parimaid relva- ja laskemoonatootjaid maailmas. Väljaõpe võis seisneda ka selles, kuidas tegelikult valitseva vähemuse sõjaterrorit neutraliseerida – teada, milliseid vene relvi kasutatakse ja kuidas see hävitav etc. Vähe tõenäoline, et võitma ei õpetatud, teiselt poolt. Samas poksijaga vastamisi minnes tuleb ka endal õppida lööma, kui oled isegi hiilgav vaba-maadleja, kes haarab ja väänab, ent hoidub löömast.
    Üldkokkuvõttes olen siiski etteheitega nõus, sest varem on sama naiivselt “läbi kukkunud” nii Iraagi kui ka Iraani ümberkasvatamine sõjalise abi korras!

  2. A. says:

    Järelikult on kooskõlas Ühinenud Rahvaste eesmärkidega?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: