Õhtuleht küsib, kas SAPTK hakkab oma ruumes pagulasi majutama

Täna hommikul leidsin postkastist alltoodud kirja, kus jõuti kiiresti küsimuseni sellest, kas hakkame nüüd paavsti seisukohaväljendustest kantuna SAPTK ruumides pagulasi majutama. Loodan, et ma ei põhjustanud ajakirjanikule pettumust, aga olin sunnitud veidi hoogu maha võtma.

Igal juhul on selge, et ühelt poolt peaksime tegema rohkem abivajajate abistamiseks – ka siin samas koduühiskonnas –, ent tuleb meil samuti rohkem mõelda, kuidas seda teha inimlikul ja tõeliselt armastaval moel ehk viisil, mis mitte üksi loob kuvandit meist kui headest inimestest, vaid ka reaalselt aitab probleemide lahendamisele kaasa.

Selleks, et reaalselt probleemide lahendamisele kaasa aidata, on aga tarvis vähemalt kolme eeldust: (a) vabaneda orjalikust vaimsest hoiakust, mis muudkui kihutab tegema täpselt nii, nagu suuremate ja tugevamate poolt ette öeldakse; (b) süveneda probleemide tegelikesse põhjustesse ning olla valmis vaatama silma tõele, mis võib nõuda meilt kogu oma eluhoiaku ümbervaatamist; (c) olla valmis tegema isiklikke ohverdusi ja kannatama selle nimel, et kellelgi teisel saaks olla parem.

Tere!

Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, kus ajakirjanik kirjutab:

“Katoliiklaste ülemkarjane paavst Franciscus esitas oma alamatele proklamatsiooni, et iga Euroopa kogudus, klooster ja kiriklik asutus peab majutama enda juurde vähemalt ühe pagulasperekonna. Seega peaksid ka Eesti katoliiklased seda üleskutset järgima, eriti Varro Vooglaiu asutatud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.”

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kirikuisade-soovist-pagulasi-aidata-vaatab-vastu-silmakirjalikkus?id=72447117

Seoses sellega küsiksin Teilt, kas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on paavsti üleskutset arutanud? Mida Te sellest arvate? Kas oleksite valmis pagulasperekondi majutama? Kas SA-l oleks reaalselt pagulaste jaoks ruume ja ressursse?

Ootaksin Teie vastust võimalusel täna pärastlõunaks.

Geidi Raud
Õhtuleht, veebitoimetuse reporter

Merkel ja linnud

Omalt poolt kirjutasin kiiruga kokku alltoodud vastuse:

Tere!

Nagu olen korduvalt öelnud, jagan seisukohta, et tõelisi hädalisi tuleb võimaluste piires aidata. Kuid samas olen alati rõhutanud, et seda tuleb teha mitte emotsionaalse afekti pinnalt ja sentimentalismist kantuna, vaid toetudes tervele mõistusele, mis aitab selgitada, millisel moel on konkreetses olukorras kõige õigem ja õiglasem talitada. Terve mõistus ütleb meile seejuures väga olulisi asju ning annab küsimusele vatamiseks selgeid juhiseid.

Esiteks, aidata tuleb ennekõike ligimesi ehk neid, kes on meile endile kõige ligemal. Just seepärast on meie esmaseks kohustuseks hoolitseda oma perekonnaliikmete (abikaasa, lapsed, vanemad, vennad-õed), seejärel kogukonna liikmete (sõprade, sugulaste, mõttekaaslaste), siis rahvuskaaslaste ning alles seejärel teiste abivajajate eest.

Teiseks, aidata tuleb ennekõike neid, kel on abistamise järele tõesti tungiv vajadus. Paljudel, kes end praegu pagulastena esitlevad, sellist vajadust ei ole, samal ajal kui süsteem, mis peaks tegema kindlaks, kes on tõelised pagulased ja kes lihtsalt migrandid, ei ole usaldusväärne ega toimiv. Seetõttu on võimatu pidada põhjendatuks üleskutset võtta vastu kõik, kes tulevad – teiste hulgas kurjategijad ja moslemiradikaalid. [Lisan: ka tõelistest abivajajatest rääkides tuleb esmalt aidata neid, kes on kõige nõrgemad ja väetimad – minu arusaamise kohaselt on nendeks lapsed, naised ja vanurid.]

Kolmandaks, abistada tuleb vastutustundlikult ehk moel, millega ei põhjustata headest soovidest kantuna tegelikult veelgi suuremat probleemi kui see, mida lahendada või leevendada püüti. Näiteks nähes tänaval mustlasest kerjust, võiks ju kaastundele rõhudes nõuda, et too tuleb enda koju elama võtta. Ilmselt oleks see kaastundlik tegu, aga kas ka arukas tegu, see on iseküsimus, sest tagajärjeks võib olla perekonnaelu häving ning kodu kui perekonna ühise elukeskkonna lakkamine, ilma, et ükski inimlik probleem reaalselt lahendust leiaks. Sarnaselt on lood ka immigratsiooniprobleemiga, mille mastaap on ammu ületanud meile lahendamiseks jõukohastest piiridest ning rumal oleks tormata probleemi lahendama vahenditega, mis ei ole kusagil toonud endaga kaasa muud kui äärmiselt tõsiseid ühiskondlikke ja kultuurilisi probleeme.

Kõike eelnevat silmas pidades pean ütlema, et kuigi ma ei ole jõudnud paavsti üleskutsega esmaallikate vahendusel tutvuda, on mul selle suhtes tõsised reservatsioonid. Tean, et mitmed piiskopid on öelnud otse välja, et paavsti hinnang ei  tugine reaalsuse adekvaatsel hindamisel, mistõttu ei saa seda põhjendatuks pidada. Siin on üks näide.

Pikemalt ei saa paraku kirjutada, sest peab asuma täitma muid ülesandeid.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

Advertisements

One Response to Õhtuleht küsib, kas SAPTK hakkab oma ruumes pagulasi majutama

  1. Indrek says:

    Jõudu lolluseveskitega võitluses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: