Meedia kõverpeegel ehk mõned mõtted seonduvalt eilse “Vabariigi kodanike” saate kajastusega

Screen Shot 2015-09-02 at 10.01.30

Eile õhtul osalesin ETV saates “Vabariigi kodanikud”, kus arutati pagulaste vastuvõtmisega seonduvaid küsimusi. Teemaks ei olnud pagulasprobleem kui selline, vaid see, kas Eesti on valmis pagulasi vastu võtma ning kuidas peaks toimima, et asi võiks minna võimalikult valutult.

Muu hulgas selgitasin oma seisukohta, et kui tahame reaalselt kedagi aidata, siis ei tohiks püüda rakendada tuima järjekindlusega samu skeeme, mis on igal pool Euroopas toonud vaid probleeme ja läbikukkumisi. Peaksime olema suutelised analüüsima teiste vigu, õppima neist ning mõtlema iseseisvalt ja loovalt, kuidas saaks tegelikult kedagi inimlikult aidata ilma, et me heast tahtest kantuna kutsume ka oma ühiskonnas esile tõsised kultuurilised ja ühiskondlikud probleemid, mis ähvardavad päädida konflikti ja verevalamisega.

Ühe võimalusena käisin välja mõtte aidata neid, kes vajavad abi kõige enam ehk võtta peredesse vastu orbusid. Lapsed kasvaksid üles mitte kusagil anonüümse riikliku sotsiaalabi projekti raames, vaid perekonnas ehk loomulikus ja armastusele tuginevas keskkonnas, mis soosiks kahtlemata nende saamist meie kultuuriruumi osaks. Ütlesin ka seda, et põhimõtteliselt oleks minugi perekond valmis ühe orvu vastu võtma, et omalt poolt inimlikku abi osutada, ning et perekondi, kes oleks nõus talitama samal moel, on ilmselt sadu – eriti, kui riik seda nt teatud maksuvabastustega soosiks.

Omamoodi huvitav on aga vaadata, kuidas meedia sõnumit moonutab. Kui algselt kajastas ERR-i uudisteportaal minu seisukohta võrdlemisi neutraalselt, pannes üles uudise pealkirjaga “Vooglaid “Vabariigi kodanikes”: mina oleksin nõus võtma ühe pagulasest orvu oma perekonda”, siis veidi hiljem muudeti teadmata põhjusel uudise pealkirja moel, mis naeruvääristab ettepanekut, luues mulje, nagu ma oleksin nõrgamõistuslik ja arvaksin, et ühe orvu enese perekonda võtmine võiks kujutada endast pagulaskriisi lahendust.

Algne uudis:

Screen Shot 2015-09-02 at 08.02.45

Uudis muudetud pealkirjaga:

Screen Shot 2015-09-02 at 08.03.13

Inimene, kes sellele uudisele pealkirja välja mõtles, võiks nüüd saate rahulikult üle vaadata ja osundada, kus, millal ja kuidas ma väljendasin seisukohta, et ühe orvu oma perekonda võtmine oleks minu hinnangul pagulaskriisi lahendus.

Tõsi, selline samm võiks olla lahenduseks ühele väikesele, elus kõik kaotanud lapsele, just nagu võiks paljude orbude vastuvõtmine olla lahenduseks meie ees seisvale küsimusele, kuidas anda oma tagasihoidlik, ent siiski oluline inimlik panus suure probleemi leevendamiseks. Aga loomulikult ei ole see lahenduseks pagulaskriisile kui sellisele, mille mastaap on ammu ületanud meile lahendamiseks jõukohased proportsioonid.

Ilmselgelt ei ole pagulaskriis üleüldse lahendatav ei 150, 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000 ega ka 50 000 inimese Eestisse vastuvõtmise teel. Vähemalt mind on õpetatud, et probleemi lahendamiseks tuleb tuvastada selle põhjused ja tegeleda nende kõrvaldamisega, mitte rapsida võideldes tagajärgedega. Katrin Laur ütles eilses EPL-s avaldatud artiklis tabavalt, et mida rohkem immigrante vastu võtta, seda rohkem hakkab neid tulema, sest lõppu pole kusagilt näha.

Nagu ma ka saates ütlesin, ei ole meie senises avalikus arutelus (mida ei saagi tegelikult aruteluks pidada, sest peaasjalikult on olnud tegu suhtekorraldusliku manipulatsiooniga) probleemi sügavamatele põhjustele pea üldse tähelepanu pööratud, nende põhjuste kõrvaldamise võimaluste analüüsimisest rääkimata.

 • Miks on Iraagis, Liibüas, Süürias, Ukrainas ja teistes praegustes kriisikolletes nii mastaapne humanitaarne katastroof valla pääsenud?
 • Kes on selle põhjustanud, seda soosinud või sellele kaasa aidanud, kuidas see on toimunud ning kelle huvides on asjade niisugune käik aset leidnud?
 • Kas see nn demokraatia eksportimine, mida oleme näinud nii Afganistaanis, Iraagis, Liibüas kui ka mujal pommitamise teel ning nt Egiptuses ja Süürias revolutsiooniliste liikumiste õhutamise ja toetamise teel, on olnud vastutustundlik ja kandnud head vilja? Olemasolevad sotsiaalsed ja poliitilised struktuurid on purustatud, ent mida on sellega saavutatud?
 • Kes võtab kujunenud olukorra eest vastutuse ja kuidas see vastutus peaks teostuma?
 • Mida saame tulevikuks toimunust õppida, et samade vigade kordamist vältida?
 • Milline on praeguseks kujunenud pagulastetulvas inimkaubanduse osa? Kes seda veavad, kes on sellega seotud, kuidas see kõik toimib?
 • Jne

Neid küsimusi ei taheta kuigivõrd esitada, nende ausast analüüsimisest rääkimata.

Kokkuvõttes peab tõdema, et arutelu võimalused ükskõik millises ideoloogiliselt ja poliitiliselt tundlikus küsimuses on jäänud väga ahtaks. Sageli on “arutelu” taandatud detailidele ning sellele, kuidas ette langetatud otsuseid kõige paremini ellu viia.

Põhimõttelisel tasandil aga hoidutakse sisulisest arutelust selle üle, millised võiks üldse lahendused olla, sest see ohustaks ette langetatud otsuste takistusteta täideviimist ning sunniks meid ka reaalselt pürgima mitte selle poole, mida meile väljastpoolt ette kirjutatakse, vaid mis meie enda parima äratundmise kohaselt võiks olla õiglane, hea ja vastutustundlik.

Paraku näeme just sellist asjade käiku pagulaskriisi puudutavates aruteludes – just nagu nägime seda ka kooseluseaduse kontekstis: avalik kommunikatsioon on ennekõike kantud väljastpoolt dikteeritud lahenduste õigustamise ja rahvale nö seeditavaks tegemise püüdlusest, mitte parimate lahenduste leidmise taotlusest.

Ja kui ühelt poolt püüab poliitiline eliit mõistusevastaseid ettekirjutatud “lahendusi” õigustada – mh tühjade ja demagoogiliste juttudega solidaarsusest, demokraatiast, inimõigustest, euroopalikest väärtustest, Putinile mõjusfääri langemise ohust jms-st –, siis teiselt poolt levib rahva seas üha enam totaalne ja aina sagedamini ka arusaadavalt vihane vastuseis, mille pinnalt ei olda nõus üldse millestki konstruktiivselt rääkima; paljuski ka seetõttu, et poliitilise juhtkonna suhtes on minetatud igasugune usaldus.

Kahjuks ei ole selles midagi uut ega üllatavat, küll aga süvendab see ühiskonnas maad võtvat ühiskondlikku, poliitilist ja kultuurilist konflikti.

Kõigest hoolimata tänan “Vabariigi kodanike” toimetust võimaluse eest kaasa rääkida!

PS! Üks väike asi vajab veel õiendamist. Nimelt ütles Eesti Pagulasabi MTÜ esindaja Eero Janson eilses saates, ilma, et ma saanuksin sellele vastu väita, et radikaliseerumine võib tekkida iga religiooni pinnalt. Jah, põhimõtteliselt võib küll – just nagu võib see tekkida ka ateismi, sekularismi, liberalismi, sotsialismi või mõne muu ideoloogia pinnalt –, ent samas on vale kujundada muljet, nagu oleks kõik religioonid radikalismile ühte moodi soodsad kasvulavad. Lihtne pilguheit reaalsusele näitab ühemõtteliselt, millise religiooni pinnalt praegu Iraagis, Süürias, Liibüas ja ka Euroopas suured pinged ja verised konfliktid on kasvamas. Olgem ausad, see ei ole kristlus!

.

Advertisements

5 Responses to Meedia kõverpeegel ehk mõned mõtted seonduvalt eilse “Vabariigi kodanike” saate kajastusega

 1. Janek Maat says:

  Saate juhtimine oli hüplik.
  Ootasin tõesti, et kokku tulnud osalised arutavad kuidas lahendada olukorda pikas perspektiivis, kuna praegune asüülipoliitika masside korral pole jätkusuutlik.

  Mart Nutt – Tema lühidalt kokkuvõetav seisukoht “Eesti peab jätkama konservatiivset asüülipoliitikat” ei paku lahenduset olukorrale, kui suure tõenäosusega uued sundkvoodid tulevad.

  Eero Jaanson – Tema lühidalt kokkuvõetav seisukoht “pagulastel on õigused ja riikidel on kohustused nende ees” ei paku lahenduset olemsolavale olukorrale. Temalt oleks just oodanud asja seesoleva inimesena, et millised võiksid olla muud jätkusuutlikud lahendused.Ta on küll varem välja käinud idee, et pagulastele tuleb tagada EL-s vaba liikumine. Kuid see juba toimubki reguleerimata kujul ja viib rikaste EL riikide ülekoormamiseni.

  Janek Mägi – Tema on vist eelkõige riigiametnik ja temalt oodata peale informatiivse teabe muud vist oodata ei saagi.

  Varro Vooglaid – Esimest korda elus kiidan teid. Te olite ainuke, kes püüdis algatada debatti, et asja tuleb hakata lahendama teistmoodi.

  Minu seisukohad on:
  1. Sõjapõgenikele tuleb hakata andma ainult ajutist varjupaika. vajaduse korral saab alati seda pikendad. Peame ju uskuma, et sõjad kord lõppevad ja selle nimel poliitikud töötavad. praegu lahendatakse olukorda nagu see sõda ei lõppegi mitte kunagi.
  Samal seisukoha on ka välja käinud:
  Philipp Mülleri
  http://elu24.postimees.ee/3296613/sveitsi-poliitik-parast-sodade-loppemist-tuleb-pogenikud-nende-kodumaale-tagasi-saata

  Urmas Paet:
  http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/paet-ukraina-pagulastele-voiks-anda-ajutist-varjupaika?id=70860103
  Miks Süürai põgenik puhul peab see olema teistmoodi? Kahjuks ta seda ideed europarlamendisaadikuna ei levita enam.

  Lisan siia juurde info mõttes oma kommentaarid Vabariigi kodanike lehelt:
  2. EL riikide poliitikud peaksid lõpuks tõdema, et põgenikevoolu toidab liighelde sotsiaalsete tagatiste süsteem. Selle juurde pääsemine põgeniku jaoks edulugu, mis innustab üha uusi ja uusi seda teed ette võtma. EL rikkad riigid on pannud ohtu sellega kogu EL-i sisekliima. Igapäevselt meediast näha ju, et enamus põgenike soovivad minna Saksamaale, Skandinaavia riikidesse või Ühendkuningriikidesse. Vaesemad EL riigid pole ju selles süüdi, et rikkad EL riigid eelkõige Saksamaa on ülekoormatud. Varem või hiljem viib see sisemiste konfliktideni ja ega see rikaste EL riikide rikkus igikestev ole.
  3. Saabuvate põgenikke masside juures on väga naiivne rääkida kuni 170 põgenikust.
  4. Mitte midagi ei räägita, mis saab “ei” vastuse saanud põgenikest. Praegu jääb meediast mulje, et tagasi kodumaale vahetult kedagi ei saadeta, vaid nad peavad lahkuma ise.
  5. Vale on jätta mulle, et pagulastele makstavad toetused on väiksed. Väikesed on otsetoetused, kuid tervikuna tsitaat ” Ühe pagulase kulu riigile on umbes 20 000 eurot aastas, millele lisanduvad perekonna puhul ka vajaduspõhised toetused nagu toimetuleku- ja peretoetused,” ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk (ERR, 02.06.2015).
  6. Kas Sillamäele, Narva on õige paigutada pagulasi? Milline oleks siis nende integratsioon Eesti ühiskonda, kus neil tuleb toimetulemiseks õppida kahte keelt?
  7. Kas ei hirmuta Prantsuse julgolekujõudude poolt väljatoodud asjaolu tsitaat “„Agulites on neljanda põlve immigrantide seas palju võõrandumist ja viha ning võimalik radikaliseerumine on üha tõenäolisem,“ nentis allikas The Telegraphile. ” Kui rikas EL riik Prantsusmaa pole toime tulnud integratsiooniga immigrantide nelejanda põlvega, siis kuidas seda suudab Eesti?http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/jouetud-voimud-kardavad-prantsusmaal-911-sarnast-runnakut?id=72308821sarnast-runnakut?id=72308821
  8. Vale on jätta mulje, et Süüria naaberriigid panustavad põgenike aitamisse elukestvalt. Jah nad aitavad põgenikelaagrite näol miljoneid inimeisi, kuid eeldusega, et see on ajutine nähe ja põgenikud pöörduvad sõja lõppedes koju tagasi. Kuid Euroopa Liit pakub põgenikele elukestvat õigust siia jääda koos kõige kaasnevaga.
  9. Vale on keskenduda pagulasteemal rääkides võõr- ja rassivihale. See vastuseis pole üldse sellega soetud. Võõrkartus on loomulik ja meie ajalooline kogemus näitab, et need kartused on õigustatud.
  http://maailm.postimees.ee/3312999/graafik-eestlaste-immigrandivastasus-uletab-valdavat-osa-teisi-eli-riike
  TNSi küsitluse kohaselt andis Eestis negatiivse vastuse 73 protsenti vastanuist. Kas tõesti 73% vastuseisu põhjuseks rassism ja võõrviha?

 2. j says:

  > Kes võtab kujunenud olukorra eest vastutuse ja kuidas see vastutus peaks teostuma?

  Tegelikult ju lihtne. Vastutuse võtavad need, kes demokraatiat eksportisid, nende seas ka Eesti. Vastutust peaks võtma eelkõige USA, kuid pole kedagi, kes neid suudaks seda tegema sundida. Alles jäävad seega väikesed Peetrid, kes kaasa jooksid/kiitsid.
  Vastutuse võtmine näeb välja niimoodi, et pakume uue kodu mõnele meie lolluse tagajärjel kodutuks ja kodumaatuks jäänule.

  Põhimõtteliselt siin matemaatika klapib, kuid seda ainult kokkulangemiste tagajärjel:
  Pagulased tulevad Euroopasse ja mitte mujale, sest see on neile geograafiliselt lähedal ja majanduslikult järjel, mitte sellepärast et Euroopa tunnetaks endal vastutust napaka sõjapidamise pärast.
  Eesti võtab pagulased vastu sellepärast, et tal puudub iseseisev välispoliitika, mitte sellepärast et Eesti tunnetaks endal vastutust napaka sõjapidamise pärast.

  Eriti totter selle kõige juures on see, et keegi meil ei võta mõelda niikaugele, et Eesti kui regulaarselt võõraste napakate sõdade alla sattuv ja regulaarselt pagulasi eksportiv riik peaks ometigi nii empaatilisest kui ka utilitaarsest vaatepunktist igati seisma kõigi pagulaste hea käekäigu eest.
  Tee teistele seda, mida tahad, et tehtaks sulle? Unustatud, et mitte öelda maha salatud, põhimõte.

 3. […] tõsise kollegiaalse vestluse. Uudis, mille pealkirja reaalsust moonutavale muutmisele eilses postitutses viitasin, on nüüd taas algse […]

 4. Rainer Kivi says:

  Jah, meil üritatakse põlistada nähtust, mida vaid pehmelt öeldes saab nimetada “juhitud demokraatiaks”. ÜLKNÜ on leidnud võimaluse erinevates punastes organisatsioonides saadud kasvatust rakendada Lääne vasakinternatsionaalsete liikumiste hüvanguks. Nad usuvad sellesse, millesse nende välja valitud isandad siiski ise ei usu (sest on enamasti demokraatliku kasvatuse saanud), et mõne Lääne sotsialisti või kommunisti meele järgi olemine tõstab nad üle kaasmaalaste. Ent kommunist on kommunist, sõltumata sellest, milline pass tal taskus on! Võtsin sõna selleks, et esile tõsta eelviimast videot, mille sisu on äärmuslik – ISLAMI PATROLL käib inimesi tänaval kimbutamas Suurbritannia seadustele sülitades! ÜLKNÜ ei mõtle, see on kindel!

 5. Rainer Kivi says:

  Setudel, idasoome rahvastel ja venelastelgi on komme kadunu haual toitu ja jooki võtta. Ma ei kujuta ette, kuidas ISLAMI PATROLL nende kalmistult omal jalal välja saaks, kui läheks neile tungivaid soovitusi andma mitte jagada piiska märjukest maaga! Oehh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: