Kus on vastused olulistele pagulaspoliitikat puudutavatele küsimustele?

isis-end-of-christianity

Olen püüdnud leida vastuseid olulistele pagulaspoliitikat puudutavatele küsimustele, ent seni üpris edutult. Muu hulgas ei ole mul õnnestunud leida vastust ka alljärgnevatele küsimustele:

  1. Kust riigist kavatsetakse põgenikke vastu võtta?
  2. Millise religioosse taustaga põgenikke kavatsetakse vastu võtta?
  3. Millisest soost ja vanuses põgenikke kavatsetakse vastu võtta?
  4. Kes langetab otsuse selle kohta, milliseid inimesi vastu võtta ja milliste kriteeriumide alusel?
  5. Kuidas on tagatud, et siia saabuvad inimesed REAALSELT vastavad meie poole seatud tingimustele?
  6. On räägitud, et põgenike valimisel eelistatakse kristlasi, aga kas selline põgenike kohtlemine religioosse kuuluvuse alusel eristaval alusel on ka tegelikult teostatav, pidades silmas nn võrdse kohtlemise standardeid, mida püütakse fanaatilise järjekindlusega igas võimalikus ja võimatus olukorras rakendada?
  7. Kuhu konkreetselt kavatsetakse pagulased elama panna?

Siseministeeriumi lehel on temaatiline küsimuste ja vastuste sektsioon, ent ülaltoodud küsimustele selget vastust sealt leida ei ole. Küll aga leidsin sealt ühe lõigu, mis näib osundavat, et ka valitsusel endal puudub selgus, kas ja millises ulatuses üldse ümberpaigutatavate isikute valikul meil sõnaõigust oleks:

“Ümberpaigutamisel on olemas ainult otsuse eelnõu ja täpsemad protseduurid ja reeglid ei ole veel kehtestatud. KUI SEE PEAKS VÕIMALIK OLEMA, oleksid Eesti poolt eelistatud isikud, kellel on kõige suurem potentsiaal Eesti ühiskonnas edukalt kohaneda ja hakkama saada, samuti haavatavad grupid (nt orvud, alaealised, piinamise ohvriks langenud naised, üksikemad), perekonnad, kristlased.”

Eelnevat silmas pidades näib olevat selgelt eksitav ka jutt, mida laialt levitatakse ning mille kohaselt saavad Eestisse tulevad pagulased olema kristlased. Sellist juttu on olnud kuulda nii ministrite suust kui ka mujalt. Näiteks ripub meil Pühade Peetruse ja Paluluse katedraali sissekäigus üleskutse toetada pagulasi, millel on esitatud kindlas kõneviisis väide, et Eestisse tulevad pagulased saavad olema kristlased.

20150802_115741_resized

Keegi innukas inimene oli tõmmanud kuulutusele risti. Tänaseks on kuulutus endiselt alles, kuid väljavahetatud kujul ilma mahakriipsutuseta.

Jutt sellest, et siia tulevad pagulased saavad olema kristlased, näib mulle millegi sellisena, mis võiks pärineda mõne PR-firma soovituste arsenalist ja teenida ennekõike eesmärki kujundada soosivamat avalikku arvamust.

Ajal, mil Süürias ja Iraagis leiab aset väga ulatuslik kristlaste tagakiusamine, mis on saavutanud genotsiidi mõõtmed, on niisuguse jutuga lihtne inimeste kaastunnet äratada. Ent kuigi kaastunne on inimestel ilmselt olemas, puudub neil paraku usaldus valitsuse suhtes, sh selle suhtes, et kõnealusel jutul võiks ka tõepõhi all olla.

Isegi, kui keegi valitsuse liikmeist soovib ja loodab, et siia tulevad pagulased oleks kristlased, on raske ette kujutada, kuidas võiks niisugune lahendus teostuda, pidades silmas juba osundatud ideoloogilist fiksatsiooni seonduvalt nn võrdse kohtlemise põhimõttega.

Advertisements

One Response to Kus on vastused olulistele pagulaspoliitikat puudutavatele küsimustele?

  1. sven- says:

    See kristlaste “eelistamise” jutt kõlab ligikaudu sama usutavalt, kui keegi väidaks, et Mustamäe uue pererstikeskuse järjekorras hakatakse kristlasi eelisjärjekorras vastu võtma. Ilmselgelt on tegu odava manupulatsioonivõttega pehmendamaks ühiskonna tõrjuvat hoiakut. Kuidas nad suudaksid üldse tuvastada, kes on kristlane — arvavad vist, et kõigil on kirikutäht kihelkonnakoguduse pastori käest ühes võetud nagu prohvet Maltsveti jüngritel Krimmi rändamise päevil. Rääkimata sellest, et religiooni, soo, nahavärvi jm sellise alusel inimeste kategoriseerimine on ju SUUR TABU Nr 1. Ja nüüd ühtäkki eelistab “riiklik vastuvõtukomisjon” nt valgenahalisi (eelistavalt magistritasemel IT-haridusega) kristlasi. See on nagu mingi aprillinali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: