Erakoolide riikliku rahastamise lõpetamine kui samm sotsialistliku unelma teostamise poole

Jürgen Ligi

Eile õhtul eetris olnud Aktuaalse Kaamera uudisloos paotati kaant valitsuse plaanilt lõpetada erakoolide tegevuskulude toetuse maksmine. Selline samm oleks paraku järjekordne samm sotsialistlike ideaalide realiseerimise ja ideoloogilise diktatuuri kehtestamise poole, suunates ühiskonda nii, et lapsed kasvatataks üles võimalikult sarnaste maailmavaateliste mallide järele ning ahendades oluliselt vanemate elementaarset õigust valida oma lastele maailmavaateliselt sobilik hariduskeskkond.

Kui riik loobub erakoolide rahastamisest, siis võiks erakoolides käivate laste vanemad loobuda maksude maksmisest, sest haridussüsteemi hoitakse ju ülal kõigi inimeste maksurahast – kui nende lapsed selle süsteemi hüvedest osa ei saa, siis pole neil ka mingit põhjust sellesse süsteemi panustada.

Samas olen juba ammu imestanud, et erakoolidel on lastud Eestis nii vabalt tegutseda – sotsialistlikes nn heaoluriikides on see kõik juba ammu ühiskonna ideoloogilise ühtsuse huvides võrdsuse ja solidaarsuse lehvivate loosungite kattevarjus alla surutud. Kui ma ei eksi, siis oli Nõukogude Venemaa esimene riik 20. sajandil, mis kehtestas üldise koolikohustuse. Pole raske arvata, mispärast. Võimalus rajada ja hallata erakoole on Eestis praegu üks väga väheseid (et mitte öelda ainsaid) valdkondi, kus on reaalselt nähtav kodanikuühiskonna jõuline kasv. Selles mõttes poleks kultuurilisi tendentse silmas pidades muidugi sugugi üllatav, kui erakoolide elujõulisust püütakse jõuliselt kärpida. Ikkagi oht demokraatiale, ühiskondlikule sidususele ja euroopalikele väärtustele (loe: sotsialistlikule ühiskonnakorraldusele).

Olgu kuidas on, kõige selle jurues tuleks meeles pidada põhiseaduse ka §-s 37 sätestatud põhimõtet, et vanematel on õigus valida oma lastele maailmavaateliselt sobilik haridus. See sama väga oluline printsiip on kajastatud ka inimõiguste ülddeklaratsioonis ning seda on ühiskondliku vabaduse seisukohast raske ülehinnata.

Omamoodi kõnekas on muidugi ka asjaolu, et valitsuse liikmed ütlevad otse välja, et Riigikohtu otsuseid ei kavatsetagi täita. Sellest, et erakonnad ei mäleta paar kuud pärast valimisi oma programmis antud lubadusi, ei hakka lähemalt rääkimagi – piisab meenutusest, et oma programmis sätestas Reformierakond järgmised seisukohad: “Kõiki koole koheldakse võrdselt sõltumata nende omandivormist” ning “Riik ja omavalitsus tagavad igale soovijale tasuta alushariduse. Toetada tuleb ka alternatiivseid võimalusi: koduõpe, erakoolid ja -lasteaiad.”

Selline on siis õigusriik ja demokraatia Eesti moodi! (Mitte, et selles midagi uut oleks…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: