Isaga meeleavaldusel

Foto: Delfi

Isaga meeleavaldusel. Kahju on sellest põlvkonnast, kes pühendas oma elu Eesti iseseisvumisele ja taasiseseisvunud riigi ülesehitamisele, ent on nüüd sunnitud tõdema, et asjad ei ole läinud sugugi nii, nagu loodeti, ja et valitsus on pöördunud oma enda rahva vastaseks jõuks. (Foto: Delfi)

Astusin ka koos isaga tänasel vihmasel hommikupooliku meeleavalduselt läbi ja vastasin Postimehe reporteri palvel ka mõnele küsimusele. Nagu öeldud, pean põhimõtteliselt valeks tõsta veelgi tavaliste inimeste maksukoormust, mis on niigi haiglaselt kõrge.

Minu hea kolleeg Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, keda peetakse üheks parimatest maksuõiguse spetsialistidest Eestis, selgitas mulle kord kalkulatsioonide näitel, et Eestis läheb ühe keskmise perekonna palgafondist (ehk rahast, mis on vajalik inimese palkamiseks) sõltuvalt tarbimisharjumustest otseste või kaudsete maksudena riigile 60-90% (lisaks sotsiaal- ja tulumaksule käib siin jutt ka käibemaksust, kõikvõimalikest aktsiisidest, riigilõivudest, Eesti Energia kasumist jms-st).

Niisugune sotsialistide unelm on tegelikult lihtsalt hullumeelsus ning igasugune jutt sellest, et tarvis oleks inimestelt karistuse ähvardusel veelgi rohkem raha ära võtta, annab tunnistust ka puudulikust mõtlemisvõimest või lihtsalt pahatahtlikkusest. Juba praegu on suur osa ühiskonnast totaalselt sõltuv kõikvõimalikest toetustest ning iga samm selle sõltuvussuhte süvendamise, mitte selle leevendamise suunas, on vastuvõetamatu.

Aga kui parteid tahavad oma lubaduste täitmiseks kusagilt raha juurde leida, siis õigluse huvides peaks alustama erakondade üle mõistuse suure riikliku rahastamise kärpimisest või lõpetamisest – enne, kui see samm on tehtud, ei ole mõtet muudest katteallikatest rääkida. See on põhimõtteline küsimus.

Tänavademokraatia kultuuri edenemine on aga kindlasti väga oluline asi – hea on selles osas arenguid näha, sest siin on üks väheseid võimalusi, mille läbi inimesed saavad aktiivselt poliitiliste protsesside suunamises osaleda.

Kui meeleavalduse kohta ka midagi kriitilist välja tuua, siis ennekõike seda, et ilmselt oleks kasulik, kui rohkem pandaks rõhku sõnumile, mis ühendab, ja vähem parteilisele retoorikale-kuuluvusele-toetusele. Usun, et konkreetse erakonna taha koonduvad inimesed pigem siis, kui antud erakond seisab järjepidevalt õigete asjade eest, mitte siis, kui neile pidevalt sisendatakse, et just selle erakonna taha tuleb koonduda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: