President Ilves soovib Eestisse võõrriigi alaliste sõjaväebaaside rajamist

Ilvese FB lehe päis

See, et Eestisse tulevad USA alalised sõjaväebaasid, on poliitilise juhtkonna poolt ilmselt juba ammu ära otsustatud. Nüüd on küsimus peaasjalikult selles, kuidas nimetatud otsust samm-sammult ellu viia ja kuidas seda rahvale serveerida moel, nagu oleks see rahva enda tahte väljendus. Üks olulisi tehnikaid selle eesmärgi poole püüdlemisel on pidev hirmutamine, mida praktiseerib th alatasa ka president Ilves.

Ehk eksin, aga minu hinnangul on tegu sedavõrd kaaluka otsusega, et see vääriks referendumit ja väga põhjalikku avalikku arutelu. (Tõsi, põhiseadus ei võimalda riigikaitse alaseid küsimusi rahvahääletusele panna, aga see ei tähenda, nagu ei vääriks iseseisvuse sedavõrd ulatuslik loovutamine rahvahääletust.) Maailma kõige võimsama sõjalise jõu poolt alaliste sõjaväebaaside rajamine meie territooriumile ja selle sama jõu peamise geopoliitilise vastase külje alla ei ole nalja-asi. Ma ei ütle seejuures, kas see on õige otsus või vale – küll aga olen öelnud varem ja ütlen jätkuvalt, et nii kaalukaid otsuseid tuleks langetada teisiti ja ilma rahvast ninapidi vedamata.

Kui Eesti reaalselt tahab olla demokraatlik riik, tuleks ka poliitilisel juhtkonnal vastavaid põhimõtteid järgida mitte üksi siis, kui see on mugav, vaid ka siis, kui see on tülikas.

One Response to President Ilves soovib Eestisse võõrriigi alaliste sõjaväebaaside rajamist

  1. retrofleks says:

    Avalikkuse hirmutamine ja Putini demoniseerimine on sedavõrd süstemaatiline ja järjepidev, et mingist avalikust või kaalutletud arutelust ei saa sellises kontekstis vist isegi unistada. Külma sõja aegsed kaitsedoktriinid ei tööta paraku enam, aga müüvad endiselt hästi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: