Tuumaenergia tuleb niikuinii!

Aastaid oleme kuulnud, kuidas inimesed, kes propageerivad väsimatult Eestisse tuumajaama rajamist, räägivad vajadusest pidada selles küsimuses laiapõhjalist avalikku arutelu.

Nüüd, kui Jaapanis toimuva tõttu on tõusetunud tuumaenergia ohutuse ja selle kasutuselevõtu mõistlikkuse suhtes põhjendatud kahtlused (vt nt “Eesti enda tuumareaktor –miljonirahvale kriipsu pealetõmbaja” ja “Juhtkiri: Nii palju siis ohutust tuumaenergiast”), on need samad inimesed muutunud silmnähtavalt ärevaks ning ütlevad välja ka selle, mida nad on avaliku arutelu vajadusest rääkides arvanud kogu aeg: arvake mis te soovite, lõppude lõpuks tuleb tuumajaam niikuinii. Vt nt:

Tähelepanuväärne on, et nt Raukas ehitab oma argumendi üles valedilemma esitamisele, rääkides tuumajaama rajamisest kui paratamatusest, st kui sammust, millele puuduvad alternatiivid. Küsimus taastuvenergia kasutamisest ja lõpp-astmes sellest, et äkki oleks vajalik radikaalselt elektrienergia tarbimist piirata ja sellega seoses ka põhjalikult meie põlvkonnale omaseks saanud jätkusuutmatu elustiil ümber hinnata, on täielikult haihtunud. Igal juhul jääb millegi pärast tunne, et need mehed ei jutlusta tuumaenergia kasutuselevõtu vajadusest ja paratamatusest ilma igasuguste isikliku kasu motiivideta.

Ühtlasi nähtub siit järjekordselt, et avalikust arutelust räägitkase mitte kui millestki sellisest, mis peaks viima selguseni, millised on inimeste tegelikud vaated ja soovid ning kas konkreetses põhimõttelises küsimuses tuleks otsustada nii või naa, vaid kui manipuleerimise vahendist, millega teha rahvale selgeks, et tegelikult tahavad nad seda sama, mis on juba ette ära otsustatud. Seega peetakse avaliku arutelu all silmas mitte rahva arvamuse selgitamist ja kuulamist, vaid selle kujundamist. Tegu on nö mainekujunduse ja poliitilise toetuse produtseerimise mehhanismiga ja seejuures väga kavala mehhanismiga, sest eesmärgiks on jätta mulje, et lõppkokkuvõttes langetatigi otsus rahva tahtest juhindudes ning seega igati demokraatlikult ja laiapõhjalisele toetusele tuginedes, misteel välditakse ka otsuse langetamise ja selle elluviimisega kaasnevat vatutust (“ise te ju tahtsite…”).

Täpselt sama skeemi oleme näinud Euroopa Liiduga liitumise, eurotsooniga liitumise, suurte kaevanduste rajamise, abordi ja eutanaasia seadustamise, alkoholireklaami lubatavuse, homoseksuaalselt käituvate inimeste liidu perekonnana määratlemise või minu poolest kasvõi Solarise keskuse ehitamise küsimuses — tõtt-öelda iga olulisema küsimuse osas rakendatakse sama skeemi. Kõigi puhul räägiti või räägitakse avaliku arutelu vajadusest, kuigi on teada, et “õige” seisukoht realiseeritakse nii või naa.

Ja nii võimegi lugeda artiklist pealkirjaga “Valitsusliit jätkab tuumaenergia võimaluste uurimisega” , et “hoolimata Jaapani õnnetusest leppisid Reformierakond ja IRL eile kokku, et jätkavad uuringuid, mis peavad andma vastuse, kas Eestisse tasub ehitada tuumaelektrijaam.” Tasub või ei tasu, tuumajaam ehitatakse niikuinii.

Advertisements

2 Responses to Tuumaenergia tuleb niikuinii!

  1. Ero Liivik says:

    Väga,väga õige tähelepanek. Muu ilma meedias pole Jaapani teema kõrval enam suurt muud teemat jäänud esiplaanile (liibüa diktaatori veretööd ehk) – tuntakse muret, otsitakse vahendeid, et kadusid leevendada. Meil ilmuvad välja aga akadeemiliste tiitlitega küünikud, kes tahavad teiste õnnetusest kasu lõigata (osta odavalt tuumajaama) või ajavad muidu kohatut ja empaatiavõimetut juttu. Kuskil “võnguvad” oma sõnavõttudega muidugi ka võimupartei kannupoisid, et oma agendat müüa. Ajakirjandus on meil “uuriv” ja “tasemel”…

  2. vooglaid says:

    Asjalik kommentaar samal teemal:

    “Tuumajaam või tuumajama?”
    http://www.epl.ee/artikkel/594840

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: