Tšiilit tunnustati inimelu väärtustava poliitika eest

Tšiilile anti rahvusvaheline auhind, mis kannab nime International Protect Life Award, tunnustuseks tugevalt elu pooldava poliitika eest, mille tulemuseks on ka madalaim emasurma tase Ladina-Ameerika riikde hulgas. (Allikas: LSN.com)

Jah, see ei ole viga: hoolimata abordipooldajate levitatavatest valelikest vastupidistest väidetest (a la “Abordi seadustamine on vajalik naiste tervise huvides”) on tõsiasi, et riikides, kus on rangemad abordiseadused, on kõige madalam emasurmade tase. Lisaks Tšiili esikohale Ladina-Ameerika riikide lõikes kinnitab seda vastava näitaja osas ka Iirimaa esikoht Euroopa riikide lõikes. Niisiis on selge — mitte üksi mõistusele tuginedes, vaid ka kogemuslikult kinnitatuna –, et sündimata laste kaitsmine ja naiste tervisest hoolimine ei ole teineteisega vastuolus olevad eesmärgid.

Tšiilis on juba aastaid viidud ellu riiklikku programmi “Tšiili kasvab koos Sinuga”, millega tähtsustatakse ja väärtustatakse noorte laste heaolu ja kaitset, toetatakse lapsevanemate püüdlusi kanda oma laste eest vastutustundlikult hoolt, levitatakse teadlikkust inimese elu kohta enne tema sündi ning luuakse neist kuvandit kui hoolt ja kaitset vajavaid pereliikmetest.

Siin on näide ühest televisioonis jooksvast reklaamist, millega kõnealust sõnumit edastatakse. “Minu lapse kuuleb ja kogeb maailma nagu minagi. Oleme ühendatud!” ütleb ema ühes klipis.

Suurim samm, milleks meie nn elu väärtustavad poliitikud on suutelised olnud, seisneb plakatite ülespanemises, millele on kõrvuti kuvatud lutt ja kondoom ning nende all kiri “Mõlemad valikud on head”.

Tšiilis on igasugune abort (v.a. ema elu päästmiseks) seadusega keelatud. Eestis, seevastu, on sündimata inimeste tapmine ükskõik millisel põhjusel mitte üksi seadusega võimalikuks tehtud, vaid valitsus toetab seda rahaliselt kui tervishoiuteenust — olenemata abordi põhjusest. See toimub hoolimata tõsiasjast, et õiguskantsler Allar Jõks on kinnitanud oma ametlikus arvamuses, et abort on põhimõtteliselt põhiseadusega vastuolus ning et riigil on kohustus sündimata inimeste õigust elule kaitsta.

Enam kui 7000 süütut inimest tapetakse igal aastal riigi otsesel rahalisel toetusel, kuid ükski parlamendipartei ei pea isegi selle küsimuse mainimist oma valimisprogrammis vajalikuks, sündimata inimeste kaitmiseks reaalsete sammude astumisest rääkimata. Nagu Mart Laar mulle eelmiste Riigikogu valimiste eel kinnitas, on sündimata inimeste õiguse elule kaitsmine küll õige ja oluline, aga sellest avalikult rääkimine olevat liialt ebapopulaarne (selleks võeti ka vastav punkt programmist välja). Ainuke perlamendierakonda kuuluv kandidaat, kes on käimasoleva valimiskampaania raames avalikult välja öelnud, et seisab sündimata inimeste tapmise vastu, on minu teada IRL-i ridadesse kuuluv Põlva maavanem Priit Sibul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: