“Milline üllatus”: meedia väänab paavsti sõnu

Eile kuulutasid paljud maailma meediumid suurel õhinal, nagu oleks Kirik muutnud oma õpetust rasestumisvastaste vahendite moraalsuse küsimuses. Teiste seas kaunistas ka Postimees Online’i esilehte triumfaalne pealkiri “Paavst: erijuhtudel tohib kondoomi kasutada” (Delfis on sama jutt esitatud pealkirja all “Paavst: mõnikord on kondoomid lubatud”).

Nagu arvata võib, on see pealkiri otseselt eksitav, moonutades paavsti sõnumit. Kes iganes võtab vaevaks lugeda intervjuud, millele artiklis viidatakse, näeb, et paavst ütleb otse vastupidi, et kondoomide kasutamine on igal juhul ebamoraalne, moonutades inimseksuaalsuse tõelist tähendust. Selgitades, et Kirik võiteb seksuaalsuse banaliseerimise vastu, ütles paavst:

“There may be a basis in the case of some individuals, as perhaps when a male prostitute uses a condom, where this can be a first step in the direction of a moralisation, a first assumption of responsibility, on the way toward recovering an awareness that not everything is allowed and that one cannot do whatever one wants. But it is not really the way to deal with the evil of HIV infection. That can really lie only in a humanisation of sexuality.”

Kui paavstilt küsiti, kas see tähendab, et Kirik ei ole põhimõtteliselt kondoomide kasutamise vastu, vastas paavst väga selgelt:

She of course does not regard it as a real or moral solution, but, in this or that case, there can be nonetheless, in the intention of reducing the risk of infection, a first step in a movement toward a different way, a more human way, of living sexuality.”

Ei tohiks ju olla keeruline mõista, et asjaolust, et (suguhaigustesse nakatunud) prostituudi poolt kondoomi kasutamine on parem kui selle mittekasutamine (et teise inimese surmavasse haigusesse nakatamise riski vähendamine on parem kui selle mittevähendamine), ei järeldu kuidagi, et kondoomi kasutamine kui selline ongi (ka sellisel juhul) moraalne.

Vt samal teemal:

3 Responses to “Milline üllatus”: meedia väänab paavsti sõnu

 1. dfr says:

  tere. Kuigi pean Teid olulisimaks hääleks praeguses Eesti meedias, pean soovitama väikest parandust selles artiklis – pealkirjas peaks *Milline üllatus* olema jutumärkides.

 2. vooglaid says:

  Teemat on oluliselt põhjalikumalt ja ammendavamalt kommenteerinud oma blogis Toomas Vooglaid, kes kirjutab muu hulgas:

  Tõepoolest, soovil on suured silmad. Tegelikult ei väitnud paavst oma intervjuus, nagu oleks kondoomide kasutamine “vastuvõetav”, “lubatud”, “õigustatud” või “sallitav”, kui see aitab vähendada HI-viirusesse nakatumise ohtu. Ta ütles, et kondoomide kasutamine ei ole “tõeline moraalne lahendus”, ent võib teatud juhtudel, kui seksuaalne käitumine on veelgi enam labastatud, “olla esimeseks sammuks liikumisel teisele poole, inimlikuma seksuaalsuse suunas”. St. mitte, et see oleks teatud juhtudel inimlik seksuaalsuse realiseerimene, vaid võib olla mõningatel ekstreemsetel juhtudel esimeseks sammuks selle poole. Millised need teatud juhud on? Paavst tõi näiteks mees-prostituudid, kes, andes enesele aru, et nad kannavad edasi HI-viirust, kasutavad kondoome kavatsusega viiruse edasikandmist takistada. Kas selle näitega kiitis paavst heaks kondoomide kasutamise? Nagu osutas professor Janet Smith, on siin tegemist traditsioonilise katoliikliku õpetusega, mis tunnistab, et pöördumine pahedest, seksuaalsest kõlvatusest sealhulgas, toimub reeglina pideva, järk-järgulise protsessina, ning näite “mees-prostituudi” (milles ta nägi viidet homoseksuaalsele prostitutsioonile) näol võib olla tegemist esimese sammuga sellel pöördumise teel. Teisisõnu, paavst räägib siin eelkõige pöördumisest, mitte preservatiividest, või kondoomide kasutamise lubatavusest.

  Sellega ei pehmendanud ta karvavõrdki katoliiklikku seisukohta kondoomide kasutamise osas. Vastupidi, ta kinnitas traditsioonilist pastoraalset praktikat, mille kohaselt patust pöördumine toimub tavaliselt kurja järk-järgulise piiramise kaudu, kuni sellest lõpuks lahtiütlemiseni. Teiseks, isegi kui ta oleks väitnud midagi, mida tõepoolest saaks tõlgendada mingi “pehmema positsioonina”, ei muudaks see katoliiklikku õpetust seksuaalsusest, kontratseptiivide ja sh. kondoomide kasutamisest, sest Kiriku doktriini ei formuleerita intervjuude käigus ajakirjanikele. Küll aga formuleerivad sekulaarse ajakirjanduse “magisteeriumi” BBC, New York Times ja muud liberaalse sekulaarse meedia “magisteriaalsed organid”. Oma rõhuasetuse kinnituseks tsiteerib BBC Austen Ivereighi, kes satub olema liberalistliku suunaga katoliiklike ajakirjate “America” ja “The Tablet” kaastöötaja: “Kui kavatsus on pigem vältida viiruse edasikandmist, kui rasestumist, ütleksid moraaliteoloogid, et see on erineva moraalse kvalifikatsiooniga (different moral order)”. Kui see “erinev moraalne kvalifikatsioon” peaks tähendama, et selline intentsioon muudab kondoomi kasutamise “lubatuks”, “õigustatuks” või “sallitavaks”, siis oleks küll pidanud lisama, et seda ütleksid vaid magisteriaalsest katoliiklikust moraaliteoloogiast hälbivad liberalistlikud teoloogid. Nendelt leiab toetust rahvusvahelise poliiteliidi “fikseeritus kondoomidele”, millele paavst osutab. See seineb kondoomide üldise kasutamise pidamist lahenduseks AIDSi-probleemile.

  Selle fiksatsiooni kohta ütles Benedictus XVI kõne all olevas intervjuus: “fikseeritus kondoomidele eeldab seksuaalsuse labastamist, mis on aga just see ohtlik allikas suhtumisele, mis ei näe enam seksuaalsuses armastuse väljendust, vaid teatud liiki narkootikumi, mida inimesed endile jagavad. Seetõttu on võitlus seksuaalsuse labastamise vastu ühtlasi ka osaks võitlusest selle eest, et seksuaalsust käsitataks positiivse väärtusena ning lastaks sellel positiivselt mõjuda inimese terviklikule olemisele.”

 3. Jaan Roola says:

  Ei saa absoluutselt aru, mida tähendab kondoomide kasutamise kontekstis väljend “(eba)moraalsus”. Kas kondoomide kasutamise ebamoraalseks kuulutamine (just kristliku perspektiivi läbi) ei ole mitte sama asi, mida olete Teie ise tihti kritiseerinud relativistliku moraali kohta, et õige/vale või hea/halb on puhtalt maitse eelistused? Mis moodi antud seisukoht siis “maitse eelistusest” erineb?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: