Süsteem asub kaitsele: EL-i president nimetab rahvuslust Euroopa suurimaks vaenlaseks

Suurte ideoloogiliste projektidega on ikka nii, et mida ilmsemaks nende valelikkus ja pehkimine muutub, seda suurema innuga kinnitatakse, et kõik on õigesti ja hästi. Selles võtmes võib tõlgendada ka Euroopa Liidu presidendi Herman Van Rompuy väljaütlemisi Berliinis, kus ta kinnitas Delfi andmeil, et euroskeptitsism viib sõjani ja tõusev rahvusluse laine on Euroopa Liidu suurim vaenlane.

„Me peame koos võitlema uue euroskeptitsismi ohuga. See pole enam mõnede riikide monopol,” ütles Van Rompuy. „Igas liikmesriigis on inimesi, kes mõtlevad, et nende riik saab üleilmastuvas maailmas üksi hakkama. See on enam kui illusioon: see on vale.”

Delfi lisab, et Van Rompuy ja teised Euroopa Liidu ametnikud on mures populistlike euroskeptiliste liikumiste levimise pärast Suurbritannias, Saksamaal ja Hollandis. Endine Belgia peaminister, kes määrati Euroopa Liidu nõukogu presidendiks eelmisel aastal, leiab, et uus rahvuslus põhineb hirmul.

„Euroopa suurim vaenlane tänapäeval on hirm. Hirm viib egoismini, egoism viib natsionalismini ja natsionalism viib sõjani,” ütles Van Rompuy. „Tänapäevane natsionalism ei ole sageli uhkus oma identiteedi üle, vaid negatiivne tunne teiste vastu. Meie liit on välja kasvanud koostöö-, lepitus- ja solidaarsustahtest.”

Ent kas ei külva Van Rompuy ise hirmu, väites et ilma Euroopa Liiduta ei saagi riigid enam globaliseeruvas maailmas eksisteerida ja et ilma EL-ta tuleks hoopiski sõda?

Veel on hästi meeles president Ilvese sugestiivsed sõnad, mille ta lausus oma mõne aasta taguses aastalõpukõnes ETV ekraanil ja milles ta kinnitas, et need, kes räägivad peagi saabuvast majanduskriisist, külvavad hirmu (aasta hiljem rääkis ta juba sellest, et ei maksa otsida endi hulgast süüdlasi). Samas võtmes kinnitab meie peaminister meile nüüd (vt siit), kui kriis on oma kibedate tagajärgedega siiski kätte jõudnud, et viimase 20 aastaga ei ole Eesti majandus mitte hävitatud, vaid toimunud on hoopis tõeline ime. Üks majandusanalüütikust hea sõber kommenteerib seda järgmiselt:

Kuna ime on Eestis viimaste dekaadide jooksul toimunud tõepoolest, siis usun, et mul oleks paslik anda väike ülevaade selle “imedemaa” tegelikust majanduslikust olukorrast. Paraku on selle imelisus valdavalt distoopilise iseloomuga. Olukord ise on aga nüüdseks järgmine:

  • Statistiliselt manipuleerimata töötuse tase ligineb ühele neljandikule töötajatest.
  • Üle 40% noortest on töötud.
  • Mida ülaltoodud number tegelikult tähendab? See tähendab seda, et Eesti imeline majandus on praeguseks hävinenud punktini, kus see ei suuda tagada tööhõivet peaaegu pooltele noortele inimestele ja seda kõike situatsioonis, kus meie populatsioonipüramiidi alumine osa (st. Eesti tulevik) on niigi maailmas üks ahtamaid. Majandusruum, kus noorema põlvkonna tööliste osakaal on maailmas üks väiksemaid ja mille noorte töötuse tase on samaaegselt maailma üks kõrgemaid ei ole mitte “kriisis”, vaid faktiliselt juba kollapseerunud. Selleks, et selline olukord viiks rahvusriigi kehami pöördumatu kollapsini piisab situatsiooni jätkumisest üksnes paar aastat. Isiklik hinnang — Eestil on armuaega veel umbes 3, maksimaalselt 4 aastat, pärast seda on lagunemisprotsessid pöördumatud.
  • /jne/

Eks ole arusaadav, et kui süsteemi sisemine kõdunenus hakkab juba laiemale üldsusele ilmseks muutuma — ja inimesi, kes mõistavad, et Euroopa kokkukuivava populatsiooni ja manduva homogeniseeruva kultuuriga riikide reaalmajandus on sisuliselt hävinenud ning et kogu utoopiline sotsialistlik süsteem püsib veel püsti vaid tulevaste põlvede (ehk hiiglaslike laenurahade) arvelt, on järjest rohkem –, siis peavad need, kellele süsteem head raha maksab, hakkama eriliselt pingutama, et veenda inimesi mitte uskuma seda, mida nad näevad. Nagu ajalugu näitab, ei ole aga võimalik inimesi kuigi kaua petta — kuigi tõsi, tänaste massimeediavahendite abil on ühiskondliku manipulatsiooni tase enneolematult kõrge ja seega võib enamjaolt ükskõikseks muudetud inimeste usk globaliseerumise “helgesse tulevikku” püsida kauem, kui võiks arvata.

Võib olla kindel, et kui Euroopa Liit lõpuks tõesti ka formaalselt kokku variseb, siis aetakse süü selle eest mitte neile, kes seda poliitilist kolossi krahhini juhtisid, vaid just neile, kellest räägitakse praegu kui “hirmutajaist” ja “valetajaist” ja kes järjepidevalt hoiatasid, et võetud suund lõppeb ühiskondliku katastroofiga.

Muidugi teab ka Van Rompuy ise, et Euroopa Liit on mitte hea tervise juures olev Euroopa helge tuleviku garantii, vaid sisemise jõu minetanud ateistlik, korrumpeerunud ja mandunud hiigelstruktuur, mis on oma enda raskuse all nõrkemas. Lausus ta ju mitte kuigi ammu kreeka kriisist rääkides (vt siit), et „See oli ellujäämise küsimus, sest eurotsooni lõpp oleks ka Euroopa Liidu lõpp olnud” ja lisas, et „Kriis on seljataga, kuid probleemid mitte.” Tõeline kriis, nagu ütlevad paljud analüütikud, ei ole selja taga ega isegi mitte käes, vaid alles tulekul.

One Response to Süsteem asub kaitsele: EL-i president nimetab rahvuslust Euroopa suurimaks vaenlaseks

  1. Martin Tähela says:

    Tegelikult on Van Rompuyil õigus, sest EL ohustab tõesti natsionalism. Muide, kas te teate miks hukkus Rooma impeerium? Rooma impeerium hukkus pluralismi ja multikultuursuse tõttu, ja nii läheb ka Euroopa Liiduga!
    Kõik rahvad segada omavahel, põhjustada kunstlikke lõhesid, pühamud hävitada, loomulik kord hävitada kümne käsu eiramisega. Sest mis on kapitalism? See on õiguslikult põhjendatud vargus ja valetamine…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: