Kaebus ajalehe Postimees otsuse peale mitte võimaldada vastulauset

Avaliku Sõna Nõukogule

17.08.2010 pöördus minu poole ajalehe Postimees ajakirjanik Priit Pullerits ja tegi ettepaneku viia läbi intervjuu. Intervjuu tekst avaldati Postimehes 8.09.2010 (Lisa 1).

15.09.2010 avaldas Postimees Linnar Priimägi artikli pealkirjaga „Moraalist ja kultuurist“ (Lisa 2), mis kujutas endast kriitikat minu poolt intervjuuküsimustele vastates väljendatud seisukohtade suhtes.

Kahjuks omistas Priimägi oma kriitilises käsitluses mulle seisukohti, mida ma ei ole kunagi väljendanud — ennekõike vaade, nagu pärineksid moraaliseadused geenidest. Edasise käsitluse rajas Priimägi suuresti sellele väärale eeldusele.

Et end alusetu kriitika eest kaitsta, kirjutasin lugupidavas ja arutlevas vormis vastulause (Lisa 3), mille saatsin 22.09.2010 e-kirjaga Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korvile, lisades kirjast koopia ka aadressile arvamus@postimees.ee ja Priit Pulleritsule (Lisa 4). Vastulause maht on märkimisväärselt väiksem, kui artikli maht, millele vastulause vastab (vastavalt 7524 ja 8905 tähemärki).

Kuivõrd minu kirjale ei vastatud (tõsi küll, sain vastuse Priit Pulleritsult, kes ütles, et antud küsimustega tegeleb arvamustoimetus, mille töösse tema sekkuda ei saa) ja et liialt palju aega ei mööduks, saatsin 27.09.2010 Neeme Korvile teise e-kirja, milles küsisin, kas minu vastulause läheb avaldamisele ja kui läheb, siis millal (Lisa 5). Et ka see kiri jäi vastuseta, kirjutasin uuesti 29.09. 2010, palusin vastata ja selgitasin, et kui seda ei tehta, soovin kujunenud olukorrale hinnangu saamiseks pöörduda Avaliku Sõna Nõukogu poole (Lisa 6).

Et ka sellele kirjale ei laekunud vastust, julgen järeldada, et Postimees ei kavatse mulle vastulause võimalust anda. Ühtlasi olen järginud Avaliku Sõna Nõukogu kodulehel antud juhiseid, püüdes kontakteeruda kõnealuse meediumi toimetusega, mis aga keeldub minuga suhtlemast.

Nagu juba mainitud, avaldas Postimees pika artikli, mis keskendus minu vaadete kritiseerimisele, kusjuures kriitika lähtus mulle vaadete omistamisest, mida ma ei kanna ega ole kunagi väljendanud, ja tipnes minu akadeemilise pädevuse kahtluse alla seadmisega. Minu arvates on tegemist piisavalt tõsiste põhjustega eeldamaks võimalust saada end seesuguste alusetute süüdistuste eest kaitsa ja kriitika ümber lükata.

Eeltoodust lähtudes palun Avaliku Sõna Nõukogul kaebust menetleda ja kujundada toimunu suhtes seisukoht.

Tallinnas, 1. oktoobril 2010

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

Advertisements

One Response to Kaebus ajalehe Postimees otsuse peale mitte võimaldada vastulauset

  1. vooglaid says:

    Pärast seda, kui eile hommikul kirjutasin PM-i arvamustoimetusele, et mul on kahju, et nad isegi ei vastanud mu kirjadele ning et nende otsusele mitte võimaldada vastulauset tuleb nüüd oodata hinnangut Avaliku Sõna Nõukogult, tuli kiire vastus, milles selgitati, et vastulause avaldamisel ei ole mõtet, aga kui ma siiski seda väga vajalikuks pean, siis võib seda teha mahus 2500-3000 tähemärki koos tühikutega (ehk siis kolm korda väiksemas mahus kui artikkel, millega Priimägi mind kritiseeris). Mõtlesin võimaluse siiski ära kasutada. Vastulause peaks ilmuma homses lehes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: