Huvitav lugemine Soome vabamüürlusest

Portaalis Meie Kirik on avaldatud tõlge ühest huvitavast loost, mis räägib Soome vabamüürlusest. Tegu on ühe organisatsioonist lahkunud ärimehe tagasivaatega oma aastatele vabamüürlaste seltskonnas. Artikli lõpupoole on kirjutatud:

Julin väljendab oma isiklikul kogemusel põhinevat arvamust liikumisest ja selle rituaalidest järgnevalt: “Vabamüürluse juured peituvad antiiksetes loodususundites. See, keda vabamüürlased nimetavad jumalaks, pole mitte kristluse Jumal, vaid antikristus.“

Vabamüürlaste rituaalides loetakse Piiblit ja palvetatakse. Kristlase seisukohalt on tähelepanuväärne, et palvetest ja kirjakohtadest on kõrvaldatud nimi Jeesus. Kristuse nimetus esineb rituaalides alates 18. astmest, kuid sellega ei tähistata Lunastajat, vaid tavalist inimest.

Rituaalides kasutatakse “Maailmakõiksuse ülima ehitusmeistri” kohta teist Piiblis leiduvat nime Jah-Bul-On. Nimi öeldakse valjult välja alles vabamüürluse neljandal astmel. Enne seda võib nime leida üksnes sümbolites, nagu näiteks vabamüürlase vandes kasutatud altaril olevates tähtedes J-B-O.

Edasijõudnud vabamüürlasele räägitakse, et selle “Jumala”, kelle poole ta varasematel astmetel palvetas, tegelik nimi on Jehoovat tähistav Jah, mis on ühendatud muistsete kaananlaste Baali tähistava nimega Bul ja egiptlaste müsteeriumijumalat Osirist tähistava nimega On. Jumala poolt vihatud Baali teenimisega kaasneb Piiblis enda vigastamine, rituaalne prostitutsioon ja laste ohverdamine.

“On õõvastav, et endale teadmata olen kõik need aastad Jumalat pilganud – isegi hoolimata sellest, et olen palunud Jumalalt andestust ja tahan uskuda, et Kristuse kaudu olen ka andeks saanud, “ kirjeldab Juhani Julin.

Artikli täisteksti saab lugeda siit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: