Kommentaar Leon Glikmani artiklile

Viimastel päevadel on Postimehes avaldatud mitu homoküsimusega seonduvat teksti (vt siit ja siit). Kui aega saan, loodan neid lähemalt kommenteerida, sest kommenteerimisväärset on küllaga. Siin kohal piirdun aga vaid kommentaariga Glikmani seisukohale, mille kirjutasin Postimees.ee-sse:

Tuleb nõustuda nende kommenteerijatega, kes tabavad ära, et Glikman on väga kavalalt kirjutanud teksti, mis jätab pealiskaudsel vaatlusel mulje, nagu oleks homoideoloogia vastu, ent tegelikkuses on selle poolt. Küsimus ei olegi niivõrd selles, kuidas homode liitu nimetada, vaid selles, kas sellele antakse riigi poolt ühiskondlik tunnustus või mitte. Kui seda hakatakse reguleerima õiguslikult nt tsiviilliiduna, siis on antud ühiskonnale selge sõnum, et kahe (või enama) samast soost isiku omavaheline seksuaalne läbikäimine on moraalne ja tunnustust vääriv käitumine. Selles seisnebki kogu vaidluse tuum ja just seda eesmärki soovivadki homoaktivistid saavutada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: