Õigus abielluda pole inimõigus?

Postimehe andmeil väidab IRL, et õigus abielluda ei kujuta endast inimõigust (vt “IRL: abielu pole inimõigus”). “Õigus abielluda ei ole kuskil üldiste inimõiguste hulgas,” tsiteeritakse Liisa Pakostat.

Kui tõepoolest sellise väitega lagedale tuldi (mis ei pruugi sugugi tõsi olla, arvestades kui vabalt ajakirjanikud inimeste sõnadega ümber käivad — eriti, kui see aitab edutada oma ideoogilisi eesmärke), siis sai ta küll hakkama paraja rumalusega.

Piisab pilguheidust kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 23 lg 2, et veenduda väite väärsuses:

Artikkel 23.

1. Perekond on ühiskonna loomulik ja põhiline rakuke ning tal on õigus kaitsele ühiskonna ja riigi poolt.

2. Abieluealisteks saanud meestel ja naistel on õigus abielluda ja õigus asutada perekonda. [ …]

Sama kinnitab Euroopa inimõiguste konventsioon artiklis 12:

Artikkel 12. Õigus abielluda

Abieluealisel mehel ja naisel on õigus abielluda ja luua perekond vastavalt selle õiguse kasutamist reguleerivatele siseriiklikele seadustele.

Muidugimõista on igal inimesel õigus abielluda ja selle eitamine näitab mitte ainult teadmistepagasi nappust, vaid ka mõtlemisaparaadi nõrkust. Kasutades abieluõiguse eitamist vahendina eitamaks samast soost isikute võimalust omavahel abielluda, saetakse aga oma istmiku alust oksa.

Tegelikult on siin küsimus mitte selles, kas igaühel on õigus abielluda või mitte, vaid selles, mis abielu on. Eestis on tagatud igale (täisealisele) inimesele ühetaoline õigus abielluda, ent tuleb endale aru anda, et abielu kujutab endast — nagu osundatud inimõiguslepingudki sedastavad (rääkides spetsiifiliselt meeste ja naiste, mitte lihtsalt inimeste või isikute õigusest abielluda) — mehe ja naise vahelist liitu. (Võimalust abielluda samast soost isikuga ei ole aga tõepoolest kunagi üheski inimõiguslepingus inimõigusena määratletud — ehk just seda Pakosta silmas pidaski.)

Ehk teisisõnu: absoluutselt kõigile inimestele on tagatud ühetaoline õigus abielluda ja rajada seeläbi perekond. Et riik ei paku võimalust registreerida abieluna kolme või enama inimese vahelist liitu, samast soost isikute vahelist liitu, inimes(t)e ja looma(de) vahelist liitu, täisealise ja lapseealise inimese vahelist liitu jne, ei kujuta endast kellegi abiellumise õiguse eitamist ega rikkumist.

Neilt aga, kes eitavad, et abielu on vaid ühe mehe ja ühe naise vaheline liit, peaks paluma selgitada, milline on siis see ratsionaalne kriteerium, millest lähtudes peaks riik abielu institutsiooni piiritlema (st millele toetades saaks riik keelduda määratlemast abieluna kolme või enama inimese või inimese ja looma vahelisi liite).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: