Imikute kasutamisest meditsiinikatsetes

Postimees Online annab teada, et Eesti imikute peal plaanitakse hakata katsetama uut nakkusvaktsiini:

Eesti arstidel on kavas osaleda koostöös Saksamaa ja Hispaania meedikutega tänavu suvel algavas meningokokk-vaktsiini uuringus. Uuritavateks on 1380 kuni üheaastast väikelast, Eestist osaleb uuringus 250 imikut.

Uuringu eesmärk on selgitada välja ravimi- ja biotehnoloogiafirma GlaxoSmithKline poolt välja töötatud vaktsiini tõhusus ning ohutus lapse organismis meningokokk-nakkuse vastu immuunsuse tekitamisel.

Eestis uuringut juhtiva arsti Kai Zilmeri sõnul on põhjalikud uuringud lastele mõeldud kvaliteetsete vaktsiinide väljatöötamise loomulik ning asendamatu osa. “Usaldusväärset infot selle kohta, millised on ohutud ja head vaktsiinid, saavad anda ainult vastavad uuringud,” selgitas Zilmer.

Kirjutasin uudisele järgmise kommentaari:

Selline ettevõtmine tõstatab olulise eetilise küsimuse. Nimelt, kuidas seda ühitada Eesti Vabariigilegi õiguslikult siduva kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 7, mis ütleb otsesõnu:

“Kellegi suhtes ei või rakendada piinamist või julma, ebainimlikku, tema väärikust alandavat kohtlemist või karistust. Muu hulgas ei tohi ühtegi isikut tema vabatahtliku nõusolekuta allutada meditsiinilistele või teaduslikele katsetele.”

Kus on nende imikute vabatahtlik nõusolek olla allutatud kõnealustele meditsiinilistele katsetele? Mulle tundub, et siin ei piisa viidetest vanemate kui seaduslike esindajate nõusolekule. Jah, vanemate nõusolek on tarvilik lapsele ravi osutamisel, ent vanemate voli oma laste üle ei ole ju piiramatu. Ja mina küll ei julge arvata, et vanematel on voli otsustada oma laste eest, kas neid võib kasutada vahenditena meditsiinilistes eksperimentides või mitte.

Küsimus on seda tõsisem, et suure tõenäosusega teenib kõnealune uuring ennekõike ravimikompaniide (GlaxoSmithKline) ärilisi huve. Välistatud ei ole seegi, et vanemate nõusolek põhineb omakasumotiivil.

Seejärel lisasin veel ühe kommentaari, vastates mulle suunatud küsimusele:

Kell 12.45 anonüümselt kommenteerinu küsis: “Isiku eest langetab tema teovõimeliseks saamiseni lapsevanem. Kas Sa väidad, et lapsevanem ei tohi sundida ka haiget last arsti juurde minema, rohtu võtma, koolis käima?”

Ei, seda ma ei väida — kirjutasin ju, et “Jah, vanemate nõusolek on tarvilik lapsele ravi osutamisel”, ent lisasin, et vanemate voli oma laste üle ei ole piiramatu. Usun, et nõustute, et vanematel ei saa olla voli anda oma laste eest nõusolekut nt nende kasutamiseks prostituudina. Seega on küsimus selles, kuhu tõmmata piir selle vahel, mida vanemad võivad ja mida nad ei või oma laste eest otsustada.

Antud juhul näib oluline olevat see, et jutt käib mitte lapse ravimisest (pole ei haigust ega usaldusväärset ravimit), vaid lapse allutamisest vaktsiini väljatöötamise huvides toimuvaile (ja suure tõenäosusega kommertslikest eesmärkidest lähtuvaile) meditsiinikatsetele. See tähendab teisisõnu, et toimingud lähtuvad mitte lapse vajadusest, vaid vaktsiini väljatöötajate huvidest, mis omakorda tähendab, et laps on mitte eesmärgi, vaid vahendi staatuses. Inimest, aga, ei tohi kunagi vahendina kasutada — just nagu sätestab ka KPÕP artikkel 7.

Muidugi mõistan, et vaktsiinide väljatöötamise suhtes on lisaks ärilisele motiivile olemas ka selge avalik huvi. Samuti on oluline uudise viimane lõik, milles sedastatakse, et “Tegu on põhjaliku uuringu viimase faasiga” ning et “eelnenud uuringuetappide tulemused kinnitavad uuringuvaktsiini ohutust tervele lapsele.”

Mida teised arvavad, kuidas küsimusse suhtuda? Kuidas oleks antud küsimuses saavutatav adekvaatne suhe laste õiguste ja avaliku huvi vahel? Ja millist rolli peaks eetilise hinnangu andmisel omistama asjaolule, et vaktsiini väljatöötamine lähtub esmajärjekorras siiski kasumlikest taotlustest?

Advertisements

5 Responses to Imikute kasutamisest meditsiinikatsetes

 1. MC says:

  Karta võib, et 250 vanemat räägitakse julmalt pehmeks. Ei usu, et haritud vanemad lubaksid oma täie tervise juures olevaid lapsi katsealusteks. Kui mitte elu, siis aju tervis võidakse ohverdada. Teine asi oleks ravimikatsetustega juhul, kui mitte miski nagunii enam ei aita.

 2. Ivo Tšetõrkin says:

  Lisaks vaktsineeritakse imikud haiglas b-hepatiidi ja tuberkuloosi vastu umbes 12h (!) peale sündi. Pmst kui sa tahad, et sinu last EI vaktsineeritaks, pead seda eraldi nõudma. St. vaktsineeritakse isegi vanema nõusolekuta ja 12-tunnist last. See on minu meelest ka suhteliselt ebanormaalne ja kes teab kelle huvides.

 3. Heido says:

  Ma ei usu, et selles küsimuses oleks üldse mingit väga selget vastust. Ühelt poolt on ju tõsi, et tegu on katsega ning et ükski imik pole katseks oma nõusolekut andnud. Kuid kui uskuda, et ohutuse tagamiseks on tehtud kõik mis võimalik ning et vaktsiin võib tulevikus paljude tervise päästa… noh, kui tahta elada täiesti riskivabalt, ei saaks ju üldse elada.

  Kuid artiklis on ka paar vastuolu. Viimane lõik ütleb, et “uuringuetappide tulemused kinnitavad uuringuvaktsiini ohutust tervele lapsele” kuid enne on öeldud, et “Uuringu eesmärk on selgitada välja /…/ vaktsiini ohutus lapse organismis”. Milleks on vaja välja selgitada midagi, milles juba kindel ollakse? Või on uuringuvaktsiin oluliselt erinev “päris” vaktsiinist?

  • vooglaid says:

   Jah, päris riskivabalt elada ei ole võimalik, aga inimesi nende nõusolekuta meditsiinikatsetele allutamata on küll. Asja juures on kõige veidram, et küsimus, kas sellised katsed on üleüldse eetiliselt lubatavad, ei tõusetugi. Kus siin lastekaitse on?

 4. Heido says:

  Jah – tõsiasi, et tegu on inimeste allutamisega meditsiinikatsetele ilma nende nõusolekuta jääb muidugi püsima. Kuid eeldatavasti toimub see siiski nende enda parimates huvides ning ohutuse tagamiseks on tehtud kõik, mis võimalik. Kas oleks üldse kunagi saadud ühtki vaktsiini turule tuua, ilma neid enne katsetamata – ning imikutele antavaid vaktsiine ei saa ju katsetada kellegi teise peal, kes saaks oma nõusoleku anda. Nii et kui sellest põhimõttest rangelt kinni pidada (imikute peal ei tohi mitte mingisuguseid meditsiinilisi katseid, isegi neid, mis suurima tõenäosusega on täiesti ohutud, kunagi sooritada), ei saaks me imikutele üldse mingeid vaktsiine anda, kuna iga vaktsiin vajab katsetamist. Kuid see oleks ka ilmselt ebasoovitav. Sellepärast arvan ma, et tegu on dilemmaga, kus ühest vastust on väga raske anda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: