Usudoktriini Kongregatsioon homoseksuaalsetest liitudest

Blogis nimega Tabernaakel on avaldatud täismahus eesti keelde tõlgituna Usudoktriini Kongregatsiooni (3. juuni 2003) dokument pealkirjaga “Kaalutlused ettepanekute suhtes tunnistada seaduslikuks homoseksuaalsete isikute vahelised liidud”, mis võtab kokku Kiriku õpetuse homoseksuaalse käitumise kohta ning väljendab seisukohta homoseksuaalsete liitude seadustamise suhtes. Toon siin kohal välja vaid teksti viimase lõigu, terviktekstiga saab tutvuda Tabernaakli vahendusel:

“Kirik õpetab, et lugupidamine homoseksuaalsete isikute vastu ei saa mitte mingil moel viia homoseksuaalse käitumise heakskiitmisele või homoseksuaalsete liitude seaduslikule tunnustamisele. Ühine hüve nõuab, et seadused tunnistaksid, edendaksid ja kaitseksid abielu kui perekonna – ühiskonna esmase üksuse – alust. Homoseksuaalsete liitude seaduslik tunnustamine või nende asetamine samale tasandile abieluga tähendaks mitte ainult hälbiva käitumise heakskiitmist, mille tagajärjeks on selle seadmine eeskujuks tänapäeva ühiskonnas, vaid see varjutaks ka alusväärtusi, mis kuuluvad inimkonna ühisesse pärandisse. Kirik ei saa jätta neid väärtusi kaitsmata, meeste ja naiste hüve ning ühiskonna enese hüve pärast.”

Kellel huvi on, võib võrrelda Usudoktriini Konkgregatsiooni poolt öeldut Eesti kirikute Nõukogu 2008. aastal formuleeritud seisukohtadega, milles on öeldud mh järgmist:

“Kõik EKN liikmeskirikud, tuginedes Piibli autoriteedile, peavad ühtviisi taunitavaks nii samasooliste abielu kui ka vastava partnerlussuhte seadustamist või tunnustamist kiriku poolt aktsepteeritud kooseluvormina. Kõnealust seksuaalpraktikat käsitlevad piiblitekstid kinnitavad, et homoseksuaalsus on patt selle erinevates avaldumisvormides – sugukirena, seksuaalsuhtena ja legaalse partnerlusena.”

EKN lisab, otseselt eitades hiljuti teoloogiadoktor Jaan Lahe poolt EELK ajalehes Eesti Kirik väljendatud eksitavat seisukohta, et on kaheldav, kas homoseksuaalne käitumine kujutab endast pattu:

“Käesolev dokument kajastab EKN liikmeskirikute ühist seisukohta, et pühakirjatraditsiooni ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset praktikat heakskiitvas tähenduses. Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu „normaliseerida”.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: