48 võimuseadust

Olles lugenud minu mõtte- ja kohati mõttetusevahetust Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) infojuhi Alari Rammoga EMSL-i ajaveebis Hea Kodanik, kirjutas mulle sõber H ja soovitas tutvuda raamatuga, mis kannab pealkirja 48 Laws of Power (välja antud ka eesti keeles pealkirja all “48 võimuseadust”). See aitavat mõista, miks paljud inimesed käituvad just nii, nagu nad käituvad.

Ei ole kahtlustki, et suur hulk inimesi elab nende reeglite järgi, kas teadlikult või mitte. Nt Keskerakonna raudvara Heimar Lenk räägib õhinaga Õhtulehele:

“48 võimuseadust” — tohutult huvitav poliitikute raamat, 48 reeglit, kuidas olla, võita sõpru ja nii edasi. Lugesin läbi ja tegin endale konspekti.

See on hirmutav, aga ennekõike kurvastav. Selle maailma edukuse valemeid uurides ei ole küll raske aimata, miks kõrgetele võimupositsioonidele jõuavad nii tihti alalhoidlikud ja põhimõttelagedad, halvas mõttes keskpärased inimesed. Mark Twain on sellist asjade käiku kommenteerinud öeldes, et tarvis on vaid ignorantsust ja enesekindlust, siis on edu kindel.

Jah, sellise “edu” retsept on lihtne, kuid mis on selle hind — eneseväärikuse kaotus kindlasti, aga äkki veel midagi? Kas see “edu” on üleüldse edu ja kas pole mitte selle hind liialt kõrge? “Mis kasu on inimesel kogu maailma võitmisest, kui ta seejuures kaotab oma enda hinge?” (Mt 16:26)

 • Law 1 Never Outshine the Master
 • Law 2 Never put too Much Trust in Friends, Learn how to use Enemies
 • Law 3 Conceal your Intentions
 • Law 4 Always Say Less than Necessary
 • Law 5 So Much Depends on Reputation. Guard it with your Life
 • Law 6 Court Attention at all Cost
 • Law 7 Get others to do the Work for you, but Always Take the Credit
 • Law 8 Make other People come to you, use Bait if Necessary
 • Law 9 Win through your Actions, Never through Argument
 • Law 10 Infection: Avoid the Unhappy and Unlucky
 • Law 11 Learn to Keep People Dependent on You
 • Law 12 Use Selective Honesty and Generosity to Disarm your Victim
 • Law 13 When Asking for Help, Appeal to People’s Self-Interest, Never to their Mercy or Gratitude
 • Law 14 Pose as a Friend, Work as a Spy
 • Law 15 Crush your Enemy Totally
 • Law 16 Use Absence to Increase Respect and Honor
 • Law 17 Keep Others in Suspended Terror: Cultivate an Air of Unpredictability
 • Law 18 Do Not Build Fortresses to Protect Yourself. Isolation is Dangerous
 • Law 19 Know Who You’re Dealing with. Do Not Offend the Wrong Person
 • Law 20 Do Not Commit to Anyone
 • Law 21 Play a Sucker to Catch a Sucker. Seem Dumber than your Mark
 • Law 22 Use the Surrender Tactic: Transform Weakness into Power
 • Law 23 Concentrate Your Forces
 • Law 24 Play the Perfect Courtier
 • Law 25 Re-Create Yourself
 • Law 26 Keep Your Hands Clean
 • Law 27 Play on People’s Need to Believe to Create a Cultlike Following
 • Law 28 Enter Action with Boldness
 • Law 29 Plan All the Way to the End
 • Law 30 Make your Accomplishments Seem Effortless
 • Law 31 Control the Options: Get Others to Play with the Cards you Deal
 • Law 32 Play to People’s Fantasies
 • Law 33 Discover Each Man’s Thumbscrew
 • Law 34 Be Royal in your Own Fashion: Act like a King to be treated like one
 • Law 35 Master the Art of Timing
 • Law 36 Disdain Things you cannot have: Ignoring them is the best Revenge
 • Law 37 Create Compelling Spectacles
 • Law 38 Think as you like but Behave like others
 • Law 39 Stir up Waters to Catch Fish
 • Law 40 Despise the Free Lunch
 • Law 41 Avoid Stepping into a Great Man’s Shoes
 • Law 42 Strike the Shepherd and the Sheep will Scatter
 • Law 43 Work on the Hearts and Minds of Others
 • Law 44 Disarm and Infuriate with the Mirror Effect
 • Law 45 Preach the Need for Change, but Never Reform too much at Once
 • Law 46 Never appear Perfect
 • Law 47 Do not go Past the Mark you Aimed for; In Victory, Learn when to Stop
 • Law 48 Assume Formlessness

Mis puutub aga ülalosundatud diskussiooni EMSL-i ajaveebis, siis on huvitav, et EMSL-i juhataja Urmo Kübar ei näinud Alari Rammo kirjutatus midagi taunimisväärset. Tema hinnangul ei ole teiste kodanikeühenduste ettevõtmistele juba enne nende toimumist EMSL-i blogis ilma igasuguste argumentideta selliste siltide nagu “kodanikuühiskonnast kaugel”, “uskumatu ajupesu” ja “avalik homofoobia” külgeriputamises midagi kohatut.

Isegi väites, et kõik religiooniga seonduv kujutab endast uskumatut ajuesu, ei näe hr Kübar vastuolu EMSL-i eetikakoodeksiga, mis ütleb, et “Kodanikuühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust” ning et “Kodanikuühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.” Vahetegu halvustamise ja kriitika vahel on hr Kübari arvates maitseküsimus.

Kurb on täheldada, kui end sallivuse kehastuseks pidavad inimesed kaotavad elementaarse võime näha enese sallimatust teisitimõtlejate suhtes. Nagu Rammo formuleerib oma põhimõtte: nende suhtes, kes ei ole sallivad (ehk kes ei nõustu (tema) relativstlik-liberaalse ilmavaatega ja kes väidavad eksisteerivat tõe, viimati veel moraalse tõe), ei peagi salliv olema. Relativistlikul ideoloogial on üha keerulisem oma totalitaarseid kalduvusi varjata — välja arvatud nende seas, kes on sellele ideoloogiale andununa minetanud elementaarse kriitilise mõtlemise võime.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: