Mure laste pärast või viha Kiriku vastu?

Hiljutises postituses kirjutasin, et kõik laste seksuaalse pilastamise juhtumid on loomulikult kohutavalt kahetsusväärsed ning et on äärmiselt hea, et need välja tulevad. Samuti märkisin, et on sügavalt kahetsusväärne, et Kiriku hierarhia ei ole sellele probleemile varem piisavalt tähelepanu pööranud ning et mida kiiremini Kirikus puhastus läbi viiakse ja inimesed oma kuritegude eest vastutama pannakse, seda parem.

Teiselt poolt märkisin, et ajakirjandus võiks uurida ka seda, kui palju on seksuaalse pilastamise juhtumeid toimunud ilmalikes kasvatusasutustes. Toona selgitasin, et ma küll ei tea, ent kahtlustan, et numbrid võivad olla märksa (kui mitte kordades) suuremad kui Kiriku juhtimisel tegutsevates asutustes.

Sedamööda, kuidas meedia rünnakud paavsti ja Kiriku vastu on hoogu kogunud, on välja otsitud ka uuringud just nimelt selle kohta, kui levinud on laste seksuaalne kuritarvitamine ilmalikes kasvatusasutustes — ja minu kahtlused on leidnud kinnitust.

Nimelt kinnitab 2004. aastal USA Haridusministeeriumi tellimusel läbiviidud uuringu eestvedaja Charol Shakeshaft, et “õpilaste füüsiline seksuaalne kuritarvitamine on koolides enam kui 100 korda [!] levinum kui vastav käitumine preestrite poolt.”

Shakeshaft lisas, et “õpetajate poolne väärkäitumine on lubamatult alauuritud” ning selgitas, et “meil on väga napilt andmeid seksuaalse kuritarvitamise juhtumite kohta ja veel vähem kuritarvitajate ja -tarvitatavate kohta. On palju küsimusi, mis nõuavad vastuseid.”

Esmaspäeval avaldatud artiklis märkis tuntud ja tunnustatud katoliiklik arvamusliider George Weigel, viidates Shakeshafti uuringule, et “laste ja noorukite seksuaalne ja füüsiline väärkohtlemine on globaalne katk”, mille toimepanijaist kujutavad Katoliku Kiriku preestrid vaid väikest osa.

Weigel toonitab, et Shakeshafti uuringu järeldused ei pehmenda kuidagi laste väärkohtlemist preestrite poolt ega kujuta endast mingilgi määral õigustust ei neile preestritele ega “klerikalismile” ja “fideismile”, millest kantuna piiskopid probleemi eirasid. Küll aga nähtub neist, kuivõrd tasakaalutult teeb meedia pingutusi, et kaevata välja kümnendite taguseid juhtumeid Kirikus, eirates samal ajal tunduvalt mastaapsemat probleemi väljaspool Kirikut.

Weigel võtab eelneva tabavalt kokku, sedastades et “konstrueeritud narratiivil on tihti tunduvalt vähem pistmist laste kaitsmisega (kelle jaoks on Katoliku Kirik empiiriliste uuringute kohaselt tänases Ameerikas kõige turvalisem keskkond) kui sooviga rünnata Kirikut.”

Weigel lisab, et kuigi preestrite poolne seksuaalne ärakasutamine “on nähtus, mis saavutas oma tipu 1960ndata ja 1980ndate keskpaikade vahel ja näib olevat tänaseks praktiliselt välja juuritud keskendub seksuaalse ärakasutamise käsitlus maailma meedias ikkagi pea täielikult Katoliku Kirikule, portreteerides Kirikut noorte seksuaalse ärakasutamise epitsentrina.”

Kui Shakeshafti uuringu tulemuse 2004. aastal avalikustati, küsisi Catholic League‘i president William Donohue: “Kus nüüd meedia on?” Ta püstitas põhjendatud küsimuse, miks ei ületa uudistekünnist see, et avalikes koolides on seksuaalne kuritarvitamine rohkem kui 100 korda levinum kui Kirikus.

Tõepoolest, kuivõrd on teada, et laste ja noorukite seksuaalse kuritarvitamise probleem on Kirikus väga palju väiksem kui avalikes koolides, siis kas ei oleks loogiline, et meedia keskenduks ka viimastele? Et seda ei tehta, vaid püütakse elementaarseid ajakirjandusliku aususe standardeid eirates hoopis paavsti inkrimineerida, nähtub selgesti, et kogu ettevõtmine ei ole kantud mitte murest laste pärast, vaid pigem kristluse ja Kiriku vihkamisest.

Vt lisaks:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: