John Stuart Mill kristluse kõrvaldamisest avalikust elust

Lugedes huvitavat artiklit Inglismaa de-kristianiseerimisest, jäi silm pidama ühel tänagi väga palju ütleval lõigul kaasaegse eetika vundamendirajaja, tihti liberalistliku poliitfilosoofia isaks peetava John Stuart Milli poolt 1844. aastal teisele suurele võitlevast ateistist humanistile, nn humanismi religiooni rajajale August Comte’le saadetud kirjast:

“Veel ei ole jõudnud kätte aeg, mil saame Inglismaal oma eesmärke kompromiteerimata asuda kristlikku teoloogiat avalikult ründama. Saame sellest üksnes mööda minna, eemaldades selle rahumeelsete vahenditega kõigist filosoofilistest ja ühiskondlikest aruteludest ning eirates kõiki selle jaoks olulisi küsimusi, väites need olevat igapäevase elu seisukohast tähtsusetud.”

Tänaseks on selles lõigus tagaigatsetud aeg, mil saab asuda kristlust avalikult ründama, juba palju ulatuslikumalt kätte jõudnud. Kuigi tõsi, Eestis ei ole rünnakud veel nii avalikud kui nt Inglismaal.

Siiski-siiski, kristlust südamest vihkavad inimesed ei maga kusagil. Nt eile kuulsin usaldusväärsest allikast, kuidas üks Tartu Ülikooli võimukas professor (kes on olnud ka haridusminister) teeb süstemaatiliselt pingutusi, et takistada kristlaste edenemist ülikooli sisesel karjääriredelil. Üks pisike väljavõte mulle laekunud kirjast:

“X on eriliselt tuntud aga just selle läbi, et ta kiusab süstemaatiliselt taga inimesi, kes talle migit imelikku teed pidi silma on jäänud. Kohati olen varasemalt tähele pannud, et ta juhindub oma tegutsemises umbes sarnastest madalatest tungidest nagu Stalin – ehk ta naudib seda, kui ta saab mingit inimest mõnitada, alandada või siis talle füüsiliselt survet avaldada – seda eelkõige selle läbi, et kahtluse alla panna tema teaduslik kompetents ja ähvardada mingile ametikohale mitte valimisega või muude takistustega, mida ta ilma igasuguste põhjendustega võib inimestele ette veeretada – seda seoses tema teadusbürokraatiliste ametikohtadega.

Tartu Ülikoolis muuseas kukutas ta läbi varalahkunud Pille Valgu kandidtatuuri professorikohale – tuues põhjenduseks selle, et tegu on kristlasega, kes ei sobi ja ei vääri tänapäeva teadusasutuses professori tiitlit. Lisaks muidugi ta mainis ka seda, et Pille Valgu publikatsioonid ei vasta rahvusvahelisele tasemele, mis oli küll absoluutne laim. /…/ Pille Valk oli olnud enda laimamisest ja alandamisest tõeliselt shokeeritud ning – kas nüüd siin küll otsest seost mõtet otsida – aga mõne aja pärast tuvastati tal kiiresti arenenud ja ravimatu vähk ning nagu teame, lahkus ta alles hiljuti meie hulgast.”

Nagu Antonio Gramsci, kultuurilise marksismi peamisi ideolooge, on põhjalikult selgitanud, on kristliku ühiskonnakorra kukutamiseks ja marksistlike ideede sootsiumis maksmapanemiseks äärmiselt oluline võimalikult paljud õppeasutused, ennekõike aga ülikoolid, hegemoonilise ideoloogilise kontrolli alla saada. Muidugi tähendab hegemoonia ehk ainuvalitsemine, et kristlased tuleb süsteemist kõrvaldada ja eemal hoida. Tallinna Ülikoolis näib nende juhtnööride truu järgimine olevat eriti edukaks osutunud. Suures tolerantsusejoovastuses on paljudest kitsarinnalistest (st põhimõtetega) inimestest edukalt vabanetud.

Pille Valk oli seejuures üks meeldivamaid inimesi — ja seejuures väga erudeeritud inimene –, kellega mul on olnud õnne tutvuda. Requiescat in pace!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: