Kurb tagasiside

Eile kohtusin kunagise kursusekaaslasega, kes töötab juba aastaid advokaadina. Ta mainis, et luges minu hiljutist blogipostitutst poliitilise korrektsuse dogmast ja sõnavabaduse hääbumisest — sellest, et sissetuleku ja/või ühiskondliku positsiooni kaotamise hirmus on inimesed minetanud igasuguse julguse oma moraalsete (ja ka poliitiliste) põhimõtete eest avalikult välja astuda (v.a. juhul, kui need langevad domineeriva ideoloogiaga kokku).

Ta vaatas mulle silma, vaikis hetke ning lausus vaiksel häälel: “Varro, kardan, et sa ei kujuta tegelikult ette, kui palju selles mõttes tõtt on.” Võta nüüd kinni, kas kujutan ette või mitte, aga neist sõnadest piisas täielikult andmaks mõista, et nii mõnelegi inimesele põhjustab poliitilise korrektsuse dogma ohvriks langemine valusaid üleelamisi. Kõnealusel kursusekaaslasel on kaelas mahukas eluasemelaen ja üpris kalli auto liising, mistõttu kujutaks töökoha kaotus tõepoolest õnnetust, millega ei söandaks isegi riskida.

Samas oli mainitud kursusekaaslane ülikooli ajal suure tõenäosusega meie lennu kõige aatelisem inimene, kelle silmis säras ühiskonna paremaks muutmisele pühendumise soov, mis väljendus paljudel kordadel kirglikes tunde väldanud debattides moraalsete ja poliitiliste küsimuste üle. Niivõrd, kui ma tean, on ta aga pärast ülikooli lõppu loobunud praktiliselt igasugusest ühiskondlikust tegevusest väljaspool oma professionaalseid kohustusi.

Tõtt-öelda ei ole ma veel täheldanud, et ükski kunagistest kursusekaaslastest, kellest paljudel läheb karjäärilises ja varalises plaanis märkimisväärselt hästi, oleks vähegi olulistes ühiskondlikes küsimustes kaasa rääkinud. Samas ei ole nad sedasi toimides Eestis tegutsevate advokaatide kontekstis kuidagi eristuvad.

Sarnaseid seisukohti olen tõepoolest kuulnud päris paljudelt inimestelt. Toon ühe näite. Üks noor ja edukas psühholoog rääkis mõne aja eest, et loobus hoolimata heldest rahalisest pakkumisest kaasa löömast moodustatavas uurimisgrupis, mille ülesandeks on koostada raport andmaks vastuseid erinevatele homoseksuaalse eluviisiga seonduvatele küsimustele. Loobumise põhjus seisnes selles, et anti mõista, et kõnealuse “uurimistöö” tulemused on laias laastus ette teada ning põhimõtteliselt on tarvis kohalikus kontekstis formaliseerida mõjuvõimsa APA (ehk American Psychological Association) seisukohad, millega ta ei saa nõustuda.

Kui küsisin, et vahest oleks just hea kaasa lüüa, et hoolitseda selle eest, et uurimine juhinduks tõetaotlusest, mitte ei kujuneks poliitiliselt korrektsete seisukohtadele pseudo-teadusliku autoriteedi tekitamise vahendiks, siis vastas ta, et see ei olevat võimalik, kuna lõppude-lõpuks peab uurimisgrupp ikkagi vormistama kollektiivse arvamuse, mille sisu sõltub ennekõike grupi juhata ja uurijate enamuse vaadetest.

Selle peale ütlesin, et minu arvates oleks ikkagi hea kaasa lüüa, et mõjutada uurimist — niivõrd, kui võimalik — kulgema ausates taotlustes ja kui see ei ole võimalik, siis publitseerida lõpuks isiklik eriarvamus. Selle peale ilmus tema näole kurblik ja ebamugavustunnet väljendav muie, millele järgnes selgitus, et kui ta sellisel viisil toimiks, siis võiks ta oma karjääriga hüvasti jätta, sest edaspidi oleks kõik teaduslikuks uurimistegevuseks ettenähtud ja läbi kitsa erialavaldkonda kontrolliva isikute grupi liikuvad grandirahad (just nagu ka ametialased positsioonid) tema jaoks alatiseks kadunud (välistatud). Ei ole raske ette kujutada, kui valus on toimiva südametunnistusega inimesele valik, mille ühel poolel on tegutsemine kooskõlas oma tõekspidamistega, tulgu mis tuleb, ja teisel pool edukas professionaalne karjäär.

Nii palju sõnavabadusest, akadeemilisest vabadusest ja “teaduslike uuringute” usaldusväärsusest.

Advertisements

One Response to Kurb tagasiside

  1. KOGUJA says:

    Ja-jah ehk teisiti sõnastades. Tuleb tunnistada Marsistliku dialektika õigsust, kõik kordub mööda spiraali, dissidentide ajad on tagasi. Jääme ootama uusi Niklusi, Kukkesi, Tartoid, Madissone jne.

    PS. Copysin Teie kirjatüki ka oma blogisse, minu arust väga õiged ja vajalikud tähelepanekud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: