Eeskujulik demagoogia

Üks lähedane inimene saatis mulle huvitava teksti, mis on tõesti väga mõtlemapanev, sest on hämmastav, millise järjekindlusega ühtesid ja samu demagoogilisi argumente erinevates kontekstides kasutatakse — justkui oleks olemas õpik nimega “Ühiskondliku manipulatsiooni ja subversiooni käsiraamat”.

* * *

Homoaktivist Reimo Mets kirjutab Delfis miskit vähemuste kohta: “Kas algas uus ristisõda?”

Võtsin selle Metsa teksti ja vahetasin mõned sõnad. Vaadake, tuttav retoorika, kas pole? Natuke teise sõnadega ja teises kontekstis on seda ennegi kohatud, ent siis tundus see (retoorika) kõigile vastuvõetamatu.

Pada Konn: Kas algas uus (maru)rahvusliikumine?

Kodanikuorganisatsioonide ja Eesti Üliõpilaste Seltsi eestvõttel algatatud allkirjadekogumine “Ei” riigikeele kaotamisele või vene keele seadustamisele riigikeelena on uus agitatsioon, mille eesmärk on taaskord diskrimineerida rahvusvähemusi.

Halenaljakaks teeb kogu selle sündmuse asjaolu, et kodanikkond laseb sel kõigel mitte midagi tegemata sündida. Arusaamatuks jääb minu kui kodaniku jaoks asjaolu, et miks peaks keegi kellegi vastu allkirju koguma. Kusjuures seda teeb veel kodanikuorganisatsioon. Minu jaoks meenutab taoline agitatsioon kõige ehtsamal kujul uut rahvuslikku liikumist 2009. aastal. Täpselt samasuguse rahvuslikkuse levitamisega tungiti juba 19. sajandil maale „matsirahvast“ oma rahvusse pöörama. Nüüd siis oleme ajaloos jälle jõudnud sinnamaale, kus üks rahvuse eest seisev organistasioon rõhutab oma keele (ja rahvuse) ülimlikkust ja püüab vastukampaania raames sundida peale oma tõekspidamisi.

Miks on vaja üldse võidelda kellegi vastu jääb arusaamatuks. Venelased ega ka venekeelsed isikud ei võitle mitte kellegi vastu, vaid küsivad riigilt võrdset kohtlemist ja sotsiaalseid tagatisi samasugustel alustel nagu see on täna võimalik eestikeelsetel isikutel.

Ühe institutsiooni (rahvus) olemasolu tõttu ei saa ega tohi diskrimineerida teisi oma riigi maksumaksjaid. Võrdne kohtlemine peab olema tagatud kõigile riigi kodanikele, olenemata nende rahvusest või keeleoskusest. Venelased ei võitle eesti keele kui insitutsiooni vastu. Enamgi veel ei ohusta ükski vene keele kasutusvõimalus eestlasi või eesti keelt kõnelevaid isikuid, vastupidine seaks küsimuse alla mida siis tegelikult kaitstakse. Tegemist on siiski keelekasutuse võimaluse, mitte normiga, mis peaks keelt kasutama sundima.

Tobeduse tipp aga on see, et kogu see üritus toimub ajal, mil meil on kehtiv demokraatlik riigikord, me oleme liitunud Inimõiguste deklaratsiooniga ning on kehtestanud seaduslikul tasandil võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse põhimõtted. Kui rahvusühendused tahaks reaalselt kellegi vastu võidelda, siis võiksid nad oma energia suunata Hiina Rahvavabariigi vastu ja seista tiibetlaste tagakiusamise eest sealse riigivõimu poolt. Praegune situatsioon tekitab aga paratamatult Euroopa kontekstis küsimuse, et miks me peaks oma kaaskodanike õiguste vastu võitlema. Iga mõistusega olend peaks siinkohal esitama endale küsimuse, kas ta saab ikka aru, mille vastu ta võitleb.

Venelased ei nõua venekeele rääkimise kohustust, vaid võimalust oma keele kasutamiseks. Seega võitlus olematuse vastu tundub pigem teema kontekstist väljarebimisena ja ühe sotsiaalse grupi vastu vaenu õhutamisena.

Advertisements

3 Responses to Eeskujulik demagoogia

 1. Erik Jalakas says:

  Mina olen mõelnud, et homode kisa ei rauge enne, kui on taastatatud karistusseadustiku paragrahv ning homoseksuaalsus jälle kriminaliseeritud. Praegu on kristlased kaitsepositsioonidel, aga ilmselgelt ei jõua homodele nii miski kohale. Kas poleks õigem, et kristlased toovad oma hääle kuuldavale senisest veel kõvemini ja nõuavad karistusseadustiku paragrahvi taastamist?

 2. vooglaid says:

  Ma ei leia, et kahe täiskasvanu omavahel ja vaba tahte alusel toime pandud tegusid, millega otseselt kedagi teist ei kahjustata, oleks põhjendatud kriminaliseerida. Peab austama inimeste õigust eraelu puutumatusele.

  Hoopis iseasi on homoseksuaalse käitumise riiklik tunnustamine, mida minu arvates ei tohiks mingil juhul teha, pidades silmas, et selline käitumine on vastuolus inimloomusega ja tervistkahjustav ning mäletades, et põhiseaduse kohaselt on perekond kui mehe ja naise vaheline liit riigi kaitse all.

  Nõustun aga sellega, et kristlased peaksid oma hääle märkimisväärselt kuuldavamaks tegema – tõtt-öelda mitte ainult kristlased, vaid kõik need hea tahtega inimesed, kes hoolivad selle eest, et ühiskondlik nägemus inimseksuaalsuse, abielu ja perekonna tähendusest ei saaks väärastatud.

 3. KOGUJA says:

  Varro, see on kahe otsaga. Tõnu Lehtsaar väidab, et süües kasvab isu – järgmine etapp on peofiilia legaliseerimise nõudmine. Olen temaga päri. Rangelt juriidiliselt on Sul õigus, kuid vaatame vähe laiemalt – tegu on samade vanematega nii pedenduse, kui ka pedonduse puhul. Piir on hirmõhuke ja seega ka ohtlik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: